עמוד:96

הכוחות הלוחמים של הערבים בדצמבר 1947 החליטה הליגה הערבית ( עמ' ( 149 על הקמת " צבא ההצלה , " שיפעל לעזרת הערבים בארץ ישראל . הליגה הערבית אף הטילה על המדינות החברות בה לממן את צבא ההצלה . בהקמת צבא ההצלה ביקשה הליגה הערבית לסייע לערביי ארץ ישראל ללא מעורבות ישירה של צבאות מדינות ערב . מּב ֵ ין מדינות הליגה הערבית , הקצ ְ תה סוריה את מַרב המשאבים לצבא ההצלה - בציוד ובכסף . במחנה בקרבת דמשק , התאמנו המתנדבים במשך כשבועיים . בינואר 1948 הגיעו החיילים הראשונים של צבא ההצלה לעזרת הערבים בארץ ישראל . צבא ההצלה היה צבא מתנדבים והוא מנה בין 4 , 000 ל 5 , 000- לוחמים שהגיעו מקרוב ומרחוק - מעיראק , מסוריה ומלבנון וכן מתימן , מסּודאן ומערב הסעודית . לארץ ישראל חדרו גם קבוצות קטנות של מתנדבים מירדן , שהיו למעשה חיילי " הלגיון הערבי . " כמה מאות חברים של " האחים המוסלמים" הגיעו ממצרים , בתחילה ללא אישור ממשלת מצרים ורק מאוחר יותר קיבלו את הסכמתה . חוקרים משערים כי ממשלת מצרים הסכימה לשליחת " האחים המוסלמים" על מנת להרחיק את חברי התנועה הקיצונית הזו ממצרים . עוד כוח צבאי שהתארגן היה " הג ִ 'יהאד הקדוש" של המּופתי ְ חאג' אמין אל-חסייני ( עמ' . ( 43 בכוח זה בלטו עּבד אל-קאדר אל-חסייני שפיקד על כוח באזור ירושלים וחסן סלאמ ַ ה שפיקד על כוחות באזור יפו-רמלה . בין הכוחות הלוחמים בצד הערבי התעוררה מחלוקת קשה . היא הושפעה ממחלוקות ש ׂ ש ff ררּו בין המפקדים בנוגע ליישום החלטות וממחלוקות ש ׂ ש ff ררּו בין מדינות ערב . כך לדוגמה , באזור השומרון פיקד על צבא ההצלה פאּוזי אל-קאּוקג ִ 'י - שייצ ֵ ג את סוריה , ואילו על אזור ירושלים פיקד עּב ַ ְ ד אל-קאדר אל-חסייני שהיה ממשפחת המופתי . בין סוריה לבין משפחת חסייני שררה מתיחות , שהשפיעה גם על היחסים בין שני המפקדים . במהלך הפלישה של צבאות מדינות ערב לארץ ישראל , פלישה שהחלה כאמור ב15- במאי , 1948 הגיעו לארץ ישראל כ30- אלף חיילים מצבאות סדירים של חמש מדינות ערביות . אבל התברר כי צבאות עיראק ומצרים , שבתקופה זאת בנו את כוחם הצבאי , לא היו מוכנים למלחמה , וכמוהם גם צבאות סוריה ולבנון . " הלגיון הערבי" - צבא עבר הירדן . הוקם , אּומן , חּומש וצויד על ידי קצינים בריטים ובתמיכת ממשלת בריטניה . עם הקמתו של הלגיון ב1939- מונה הקצין הבריטי ג'ון בגוט גלאב למפקד הלגיון . ג'ון גלאב היה מנאמניו של המלך עּב ַ ְ דאללה והיה אחראי לפעולות הלגיון הערבי במלחמת העצמאות . בעת המלחמה מנה הלגיון הערבי שישה גדודים וכעשר פלוגות משמר , פחות מן הצבא המצרי ומן הצבא העיראקי . אבל בשל רמת אימונו הגבוהה , חימושו ופיקודו - נחשב הלגיון הערבי לצבא הערבי החזק ביותר . ג'ון גלאב גורש ב1956- מעבר הירדן על ידי המלך חסיין שביקש להשתחרר מהשפעת בריטניה בממלכתו ( עמ' . ( 164 " האחים המוסלמים" - תנועה עממית שראתה בתחייה דתית-אסלאמית פתרון לבעיות החברתיֹות והמדיניֹות של מצרים . נוסדה ב1928- על ידי מורה מצרי , חסן אל-ּבנא . מספר חברי התנועה גדל יותר ויותר והיא אף הקימה ארגון נוער , אך לא התפתחה למפלגה פוליטית . נקטה פעולות טרור ואחד מחבריה רצח את ראש ממשלת מצרים ב . 1948- כנראה בתור נקמה למעשה זה - נרצח חסן אל-ּבנא ַ בפברואר . 1949 בימי שלטון נשיא מצרים , גמאל עּבד אל-נאצר , שכיהן החל ב , 1954- הואשם הארגון בניסיון להתנקש בחייו , ולכן נרדפו חבריו ומנהיגיו נאסרו ונשפטו ( עמ' . ( 156 תאי מחתרת של הארגון המשיכו לפעול בסתר , ובשנות ה60- שוב חזרו לפעול בגלוי . מתנדבים ל"צבא ההצלה" במחנה האימונים בדרום סוריה , 3 במרס 1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר