עמוד:89

היהודים , הערבים והבריטים מגיבים על החלטת האו"ם ההצבעה באו"ם התקיימה בחצות הלילה לפי שעון ארץ ישראל . המונים ביישוב נצמדו למקלטי הרדיו או לרמקולים שהוצבו במקומות מרכזיים בערים הגדולות . החלטת עצרת האו"ם התקבלה ברחבי הארץ בתרועות שמחה , בשירת " התקווה" ובריקודים , ואילו דוד בן גוריון כתב ביומנו : " אֹודה על האמת , השמחה לא ׁ ׁשְרתה במעוני . לא מפני שלא החׁשב ַ תי ְ ההחלטה של האו"ם אלא משום שידעתי מה צפוי לנו : מלחמה עם כל צבאות עמי ע ֲ ָרב " . מבחינת היישוב ביטאה ההחלטה הישג של המאבק הציוני והיהודי . למרות גילויי השמחה , הייתה הנהגת היישוב מודעת לבעיות שנוצרו בגלל ההחלטה על החלוקה : א . יישובים יהודיים - כ30- יישובים יהודיים לא נכללו במדינה היהודית , ובהם ירושלים . ב . משאבים כלכליים - תחנת הכוח בנהריים ומפעל האשלג בצפון ים המלח נותקו מן המדינה היהודית . האו"ם מחליט על הקמת שתי מדינות עוד בטרם הובאו המלצות ועדת אונסקו"פ לדיון בעצ ֲ ֶ ֶרת הכללית של האו"ם , מינתה העצרת ועדת מ ff נה שהוטל עליה לנסח את החלטות ועדת אונסקו"פ ולהגישן לעצרת הכללית של האו"ם . הייתה זו ועדת אד-הֹוק , ועדה מיוחדת שהוקמה לטפל בנושא זה , להבדיל מן הוועדות הקבועות של עצרת האו"ם . חברי ועדת המׁשנה ְ דנו בנושאים כמו : מועד סיום המנדט , ניהול ארץ ישראל בתקופת המעבר , שאלת הגבולות של שתי המדינות . בעיקר התנהל מאבק על אזור הנגב הדרומי . האמריקנים הציעו שהנגב הדרומי יימסר למדינה הערבית . המניע לדרישת האמריקנים היה רצונם למנוע מצב , שבו תפריד המדינה היהודית בין מצרים לעב ֵ ֶ ר הירדן . כך ביקשו האמריקנים לאפ ְ ׁש ֵ ר קיום קשר בין הבסיסים הבריטיים הנמצאים במצרים לבין אלה שבעב ֵ ֶ ר הירדן . אולם , בהשפעת מפגש של ויצמן עם טרומן ובהשפעת הלחץ של יהודי ארצות הברית ובעיקר לאחר שנודע כי ברית המועצות שוללת את מסירת הנגב לידי הערבים - מכיוון שחששה כי ישמש את הצבא הבריטי - הבין הממשל האמריקני כי לא ישיג רוב להצעה והסיר אותה . ההכנות של המשלחת הציונית היהודית להצבעה על המלצות ועדת אונסקו"פ נעשו בקדחתנות . על פי חוקת האו"ם - החלטות הע ֲ צ ֶ ֶרת הכללית יכולות להתקבל רק בתמיכת שני שלישים ממשתתפיה ; לכן בשבועות שלפני ההצבעה התאמצה המשלחת באו"ם , בראשותו של משה ff ֵרת ff ( ְרתֹוק , ) לשכנע את נציגי המדינות להצביע בעד הצעת החלוקה . לאחר לחצים ומאבקים פוליטיים נערכה באו"ם ב29- בנובמבר 1947 הצבעה על המלצות ועדת אונסקו"פ . בהצבעה התקבלה ההצעה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - מדינה יהודית ( ב 55 % - מן השטח , ( ומדינה ערבית ( ב 45 % - מן השטח . ( עוד נקבע בוועדה כי ירושלים תהיה אזור בינלאומי . ההצעה התקבלה ברוב של 33 מדינות . 13 מדינות הצביעו נגדה , ו10- מדינות ובכללן בריטניה - נמנעו . נציג אחד , נציג סיאם ( תאילנד ) - נעדר מן הישיבה . פרט ליוון ָ וקּוּבה ָ , שהצביעו נגד הקמת המדינה היהודית , הרי ששאר המדינות שהתנגדו היו מדינות ערביות : מצרים , סוריה , לבנון , עיראק , ערב הסעודית ותימן ; מדינות מוסלמיות : אפגניסטן , פקיסטן , איראן וטורקיה ; ומדינה שהיה בה מיעוט מוסלמי גדול - הודו . החלטת האו"ם העניקה אישור בינלאומי להקמת מדינה לעם היהודי . עוד קבעה העצרת בכ"ט בנובמבר את ההחלטות האלה : א . המנדט הבריטי בארץ ישראל יסתיים מוקדם ככל האפשר , ולא יאוחר מ1- באוגוסט . 1948 ב . הצבא הבריטי יפונה מארץ ישראל בהדרגה ולא יאוחר מ1- באוגוסט . 1948 ג . בריטניה תודיע לוועדת הביצוע של האו"ם על התאריך שבו יש בכוונתה לסיים את המנדט . ועדת הביצוע של האו"ם מונתה מטעם האו"ם לפקח על ביצוע החלטת כ"ט בנובמבר . בוועדה השתתפו נציגים של חמש המדינות : ּ ֹוליב ְ יה , דנמרק , פיליפינים , ּפנמה ָ וצ'כוסלובקיה , ולכן היא מכונה גם ועדת החמישה . ד . מדינה יהודית עצמאית , מדינה ערבית עצמאית וממשל בינלאומי בירושלים - יי ּ כֹוּו חודשיים לאחר שבריטניה תפנה את צבאה מארץ ישראל ולא יאוחר מ1- באוקטובר . 1948 משה ff ֵרת ff ( ְרתֹוק ( - ( 1965-1894 ) ב1906- עלה מרוסיה לארץ ישראל . היה מּבֹוגֵרי המחזור הראשון של "הגימנסיה העברית הרצליה" בתל אביב . ערב הקמת המדינה כיהן בתפקיד ראש המחלקה המדינית של הסוכנות ולאחר הקמת המדינה היה שר החוץ בשנים . 1956-1948 בשנים 1955-1954 כיהן גם בתפקיד ראש הממשלה . בשנת 1956 התפטר מתפקידו כשר החוץ בגלל חילוקי דעות עם בן גוריון . ב1960- נבחר ליושב ראש ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר