עמוד:84

מבזק לאחר אירועי "ה ׁ ּב שַ ָ ת השחורה" התעוררו חילוקי דעות בקרב ההנהגה בשאלת אופי המאבק . " תנועת המרי העברי" החליטה לאחר "השבת השחורה" לדחות באופן זמני את המאבק המזוין , ובתגובה - התפטר משה סנה מתפקידו כרמ"א ה"הגנה . " ועידת פריז שהתכנסה באוגוסט , 1946 החליטה להתרכז במאבק להעפלה ולהתיישבות , ולפעול למען הקמת מדינה בת קיימא בשטח מתאים בארץ ישראל . בכך הסכימה הוועידה עם עקרון החלוקה . עוד החליטה ועידת פריז לפעול להשגת תמיכה של ארצות הברית בעניין הקמת המדינה היהודית . ב4- באוקטובר 1946 הודיע טרומן כי הוא תומך בהקמת מדינה יהודית בת קיימא בשטח מתאים בארץ ישראל , וכי הוא תומך בדרישה להעלות אליה מיד 100 אלף יהודים . הודעת טרומן אמנם פורסמה ערב בחירות בארצות הברית , אך היא חיזקה את היישוב והצביעה על העמקת המעורבות האמריקנית בעניין ארץ ישראל . ארגון ה"הגנה" קיבל על עצמו לפעול במסגרת המאבק הצמוד , בהתאם להחלטות ועידת פריז , ואילו הארגונים האצ"ל ולח"י המשיכו לפעול במאבק רצוף - מאבק מזוין . ההעפלה , שהלכה ודעכה במהלך מלחמת העולם השנייה , התחדשה באוגוסט , 1945 וקצב הגעת המעפילים גבר . הבריטים התירו כניסה של 1 , 500 עולים בחודש ויתר המעפילים שנתפסו נעצרו בתחילה בעתלית . מאוגוסט 1946 החמירו הבריטים את מדיניותם והחלו לשלוח את המעפילים שנתפסו למחנות מעצר בקפריסין . ההעפלה נועדה לשמש מנוף להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל וביטאה את הקשר בין פתרון בעיית העקורים היהודים לבין הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . בסוף שנת 1947 עוצב מחדש יע ֲ דה של ההעפלה והיא נועדה להיות אמצעי לחיזוק כוחו הצבאי של היישוב . המאבק על ההעפלה הגיעו לשיאו בפרשת האנייה "אקס ֹ ודּוס" שגורשה לאירופה . היישוב ּ ּביְריה וי"א הנקודות - הם סמל למאבק על ההתיישבות . האצ"ל ולח"י , הארגונים הפורשים , החריפו את המאבק המזוין בפעולות שונות כמו : התקפות על תחנות משטרה , פגיעה במשרדי ממשלה ופגיעה בבריטים . פעולה מרכזית של האצ"ל הייתה הפריצה לכלא עכו במאי . 1947 לאחר ששלושה מחברי האצ"ל נתפסו בשעת הפעולה והוצאו להורג , תלו חברי האצ"ל שני סְרג'נטים בריטים שחטפו . מעשה התלייה של הסְרג'נטים התרחש בתקופה שבה התרחשה פרשת "אקסודוס" ופעלה ועדת אונסקו"פ - והוא פגע במדיניות הנהגת היישוב . המעשה עורר יחס שלילי של הממשל ושל דעת הקהל בארצות הברית ובבריטניה - לשאלת ארץ ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר