עמוד:80

באמצעות ההעפלה היה אפשר : להציג את המאבק הנחוש של העקורים היהודים לעלות לארץ ישראל למרות כל הקשיים . להגביר את המּודעּות לבעיית העקורים היהודים ולחשוף אותה לדעת הקהל הבינלאומית . להדגיש את מוסריותה של תביעת התנועה הציונית לעלייה לעומת אטימותה של המדיניות הבריטית . ההעפלה אף ביטאה את הקשר בין ארץ ישראל לבין קהילות היהודים - היא המחישה את הדאגה של היישוב לגורל היהודים ואת נכונותו לפעול בקרב הניצולים במחנות העקורים ולהיאבק למען עלייתם . מאבק זה חיזק גם את הניצולים היהודים וגם את היישוב בארץ . בחודשים ינואר - יולי 1946 גבר קצב ההעפלה ולחופי ארץ ישראל הגיעו 11 ספינות מעפילים . תשע מהן נתפסו והמעפילים שהיו עליהן ׁ ּולחּו למעצר במחנה עתלית . מאוגוסט 1946 החלו הבריטים לגרש את המעפילים שנתפסו - למחנות מעצר בקפריסין . כאשר הוגדרו מחדש מטרות המאבק והסוכנות היהודית הודיעה כי היא מוכנה לדון בהקמת מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל ( עמ' - ( 78 התמתן המאבק להעפלה . להשגת היעד המדיני נדרשה פעילות מתונה ומאופקת . מאבק ההעפלה הגיע לשיאו בפרשת האנייה אקסֹודּוס - יציאת אירופה תש"ז . האנייה הפליגה מנמל סט שבדרום צרפת ב11- ביולי , 1947 ועל סיפונה כ 4 , 500- נוסעים - מספר המעפילים הגדול ביותר עד אז . מרגע יציאתה מן הנמל ליוו אותה משחתות ומטוסי סיור בריטיים . הבריטים הודיעו לאנייה כי תיעצר ברגע שתיכנס למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל . אבל עוד מחוץ למים הטריטוריאליים השתלטו הבריטים על האנייה , ובלוויית שמונה משחתות גררו אותה לנמל חיפה . מעפילי " אקסודוס" הועברו לשלוש אניות גירוש ונשלחו חזרה לאירופה . כאשר הגיעו לאירופה ועגנו מול נמל ּ פְרט דה- ּ ּוק שבצרפת , סירבו המעפילים לרדת אל החוף . לאחר שלושה שבועות הפליגו האניות לנמל המ ּ בְרג שבגרמניה , והמעפילים הורדו מהן בכוח . העיתונות דיווחה בהרחבה , בלוויית תצלומים , על החזרת ניצולי שואה לאדמת גרמניה - והמעשה גרם לזעזוע קשה בדעת הקהל הבינלאומית ולתגובות חריפות נגד בריטניה . גירוש המעפילים לנמל המ וְ צא ָ באירופה , מקורו בכמה שיקולים : א . המחנות בקפריסין - הבריטים חששו שמספר העצורים במחנות בקפריסין יגדל כשיגיעו עוד אלפי מעפילים , והם ייאלצו להקים עוד מחנות . ב . הרתעת המסייעים להעפלה - הבריטים קיוו כי גירוש המעפילים ירתיע את מי שסייעו למארגני ההעפלה , והמדינות יקפידו למנוע יציאת אניות מנמליהן . ג . מניעת ארגון ההעפלה - הבריטים סברו כי ההנהגה הציונית תחדל מלפעול בדרך מאבק זו , כי כספים רבים שהושקעו בארגון ההעפלה וברכישת אניות יירדו לטמי וְ ן . " הננּו ו ְ עלינּו 1 , " ! במאי , 1946 כרזה האניות בכרזה נושאות שמות של אניות מעפילים . האנייה אקס ֹ ודּוס בנמל חיפה , 18 ביולי 1947

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר