עמוד:76

" תנועת המרי העברי" מתפרקת בתגובה לאירועי " השבת השחורה" תכננה הנהגת " תנועת המרי העברי" כמה פעולות מבצעיות נגד מטרות בריטיות מרכזיות : על הפלמ"ח הוטל לפרוץ למחנה הצבא הבריטי בב ַ ת גלים ( חיפה ) ולהחזיר את הנשק שהוחרם ביגּור . על לח"י הוטל לפ ְׁ ֹוט על משרדי ממשלת המנדט ב"בניין האחים דוד" בירושלים . על האצ"ל הוטל לח בֵֹ ל ב"מלון המלך דוד" בירושלים , ששכנו בו המשרדים הראשיים של ממשלת המנדט . בעקבות " ליל הגשרים" החליטו הבריטים לעצור את מנהיגי היישוב , ובליל שבת , 29 ביוני , 1946 החל מבצע ּברֹודסייד . ביישוב ּ ּונה המבצע " ה ff ּבת השחורה . " כל גבולות הארץ נחסמו , כל קווי התקשורת נותקו - ועוצר הוטל על הערים הראשיות . חיילים ושוטרים בריטים הגיעו לבתיהם של מנהיגי היישוב וראשי הסוכנות ועצרו אותם . יחידות הצבא הבריטי הגיעו ליישובים שונים וחיפשו סליקים - מקומות מחבוא של נשק . בקיבוץ יגּור ( ליד חיפה ) מצאו הבריטים סליק גדול של ה"הגנה , " ש כּ לל מצ ְּ ֹור נשק ובו מאות רובים ומאות קילוגרמים של חומר נפץ . החיפוש בקיבוץ יגור נמשך כשבוע . בקיבוץ מזָרע התגלה מטה הפלמ"ח , ואף נתפסה בו כּ ְרטסת השמות של חברי הפלמ"ח , אך היא הייתה רשומה בצֹופן שהבריטים לא הצליחו לפענח . ב"שבת ֶ ַ ְ השחורה" השתלט הצבא הבריטי על משרדי הסוכנות היהודית בירושלים והחרים מסמכים רבים . כ 2 , 700- איש מן היישוב נעצרו , נשלחו למחנות המעצר בעתלית ובלטרּון , וחלקם הועברו לָרפ ִ יח . המחקר מן משמעות "ה ׁשַ ּב ָ ת השחורה" המכה שהנחיתה " השבת השחורה" הייתה קודם כול פסיכולוגית : יחסי היישוב וממשלת המנדט הושתתו על הנחת יסוד סמויה , שעיקרה : הבריטים אינם גרמנים , ואין לחשוש יתר על המידה מדיכוי אכזרי מצידם . עתה התברר שהנחה זו אינה מבוססת . ודאי שהבריטים אינם נוהגים כנאצים ) אף שהאשמות בנוסח זה נשמעו גם נשמעו במלחמת התעמולה , ) אך הם מסוגלים , אם יעלה הרצון לפניהם , להרוס את כוח היישוב מבחינה כלכלית וצבאית . במעצרים ההמוניים , תפיסת מחסני הנשק , ניטרּול המנהיגות הפוליטית של היישוב - כל אלה בישרו כי השלטונות הרימו את הכפפות ) נענּו לאתגר . ) לאחר שׁשַקע האבק , התברר שפגיעת השלטון לא הייתה כה קשה : ה"הגנה" והפלמ"ח נפגעו אך מעט , והמנהיגות הצבאית שמרה על חירותה . בן גוריון נמצא בפריס ולא נאסר ; הוא המשיך לפעול , בסיוע מנהיגים ציונים אחרים , מן הארץ ומן הגולה . התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל שמרו על כוחם . אולם ההכרה כי בידי השלטונות הכוח להרוס את הקיים הייתה בעלת משמעות פוליטית ממדרגה ראשונה . ) א' שפירא , יגאל אלון : אביב חלדֹו , עמ' ) 266-265 1 כיצד מאפיינת ההיסטוריונית אניטה שפירא את המכה שהנחיתה "השבת השחורה" על היישוב ? מה דעתכם על עמדה זו ? 2 אניטה שפירא סבורה כי "השבת השחורה" לא גרמה נזק ממשי ליישוב . על אילו עובדות היא מסתמכת ? מנהיגי היישוב שנעצרו ב"שבת השחורה" במחנה לטרּון בין העצורים ) מימין לשמאל : ) דוד הכהן ) שני מימין ;) דב יוסף ) רביעי מימין ( ויצחק גרינבוים - חברי הנהלת הסוכנות היהודית ; משה שרת - ראש המחלקה המדינית של הסוכנות ; ודוד רמז - יושב ראש הנהלת הוועד הלאומי . גילוי סליק של נשק ב"שבת השחורה , " קיבוץ יגור , 1946

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר