עמוד:74

מבזק לאכזבת היישוב הודיעה ממשלת הליי ּ ֹור בנובמבר 1945 כי תמשיך במדיניות " הספר הלבן" כפי שנקבעה ב . 1945- ממשלת הלייבור החליטה לחזק את קשריה עם מדינות ערב משיקולים מדיניים . חיזוק הקשר של בריטניה עם מדינות ערב בלט כבר במרס 1945 כאשר יזמה את הקמת הליגה הערבית . מדיניות הלייבור השפיעה באופן מיוחד על היהודים ניצולי השואה , שרבים מהם ביקשו לעלות לארץ ישראל . בקיץ 1945 מינה הרי טרּומן את ארל אריסון לבדוק את מצב הפליטים במחנות העקורים . בדוח שהגישה ועדת ה ִ ריסֹון לנשיא טרומן היא המליצה לדרוש מבריטניה להתיר מיד את כניסתם של 100 אלף פליטים יהודים לארץ ישראל . טרומן קיבל את המלצות הוועדה משיקולים הּומניטרייים . ממשלת בריטניה דחתה את הדרישה להעלות מיד 100 אלף פליטים , וראתה בתכנית התערבות של ארצות הברית בשאלת ארץ ישראל . על פי הצעת בריטניה הוקמה בינואר 1946 ועדה אנגלו-אמריקנית שהייתה ועדת חקירה משותפת לבריטניה ולארצות הברית . הוועדה הוסמכה לדון בשאלת היהודים במחנות העקורים . הוועדה האנגלו-אמריקנית המליצה אף היא להתיר מיד את כניסתם של 100 אלף פליטים יהודים לארץ ישראל . בריטניה סירבה ליישם את המלצת הוועדה האנגלו-אמריקנית , וטענה כי כניסת 100 אלף עולים לארץ ישראל תעורר התנגדות בעולם הערבי . בריטניה דרשה לפרק מנשקם את הארגונים הצבאיים - המחתרות - הפועלים ביישוב היהודי לפני ביצוע החלטת הוועדה האנגלו-אמריקנית . היהודים ראו בהחלטות הוועדה האנגלו-אמריקנית הישג , ואילו הערבים התנגדו להן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר