עמוד:73

בריטניה וארצות הברית מקימות ועדת חקירה לאחר שבריטניה דחתה את הצעת טרומן לעלייה מידית של 100 אלף פליטים לארץ ישראל , היא הציעה להקים ועדת חקירה משותפת לה ולארצות הברית כדי לדון בשאלת היהודים במחנות העקורים . למטרה זו הוקמה בינואר 1946 ועדה אנגלו-אמריקנית והשתתפו בה שישה נציגים אמריקנים ושישה נציגים בריטים . הוועדה סייָרה במחנות העקורים באירופה , ראתה מקרוב את תנאי החיים שלהם , שוחחה עם אחדים מהם והתרשמה כי רבים מהם רוצים לעלות לארץ ישראל . הוועדה הגיעה גם לארץ ישראל ונפגשה עם יהודים וערבים . חברי הוועדה קבעו במסקנותיהם : א . עלייה - יש להתיר מיד ל100- אלף פליטים יהודים להיכנס לארץ ישראל , כדעת הנשיא טרומן . ב . קרקעות - יש לבטל את חוק הקרקעות ( עמ' . ( 65 ג . י ff ּות מדינית - ארץ ישראל לא תהיה לא מדינה יהודית ולא מדינה ערבית . החלטות הוועדה האנגלו-אמריקנית הפתיעו את ממשלת אטלי . ממשלת בריטניה קיוותה כי הקמת ועדה משותפת תמנע החלטות הנוגדות את מדיניותה בארץ ישראל . היא סירבה ליישם את המלצת הוועדה וטענה כי כניסתם של 100 אלף פליטים לארץ ישראל תעורר התנגדות בעולם הערבי . ממשלת בריטניה אף דרשה כי לפני ביצוע החלטה זו יש לפרק מנׁשקם ְ את הארגונים הצבאיים - המחתרות - הפועלים ביישוב היהודי . הנהלת הסוכנות ראתה בהחלטות הוועדה האנגלו-אמריקנית הישג - ואילו הערבים התנגדו להן . ארצות הברית מתערבת בשאלת העקורים גורלם של העקורים היהודים זכה להד נרחב בארצות הברית . השפיעו על כך גם הסבל המזעזע שחוּו העקורים כקורבנות הגזענות הנאצית , וגם פעילותם של יהודי ארצות הברית כדי שנושא העקורים היהודים ימשיך להעסיק את ממשלתם . המפגש הישיר של חיילים אמריקנים עם הניצולים , ידיעות בעיתונות האמריקנית ומכתבים של ניצולים לבני משפחותיהם בארצות הברית , שבהם מתוארים סבלם בימי המלחמה והאובדן הקשה - כל אלה יצרו בארצות הברית דעת קהל שתבעה להושיט עזרה לניצולים היהודים . באווירה זו מינה נשיא ארצות הברית הִרי טרּומן בקיץ 1945 את ארל הריסון , לשליחו האישי , כדי לבדוק את מצב הפליטים במחנות העקורים . הריסון היה משפטן מומחה בשאלות הגירה . ביולי 1945 סייָרה ועדת הריסון ביותר מ30- מחנות עקורים . הוועדה נדהמה למראה הניצולים , תנאי חייהם וייאושם , ולמׁש ְ מע עדויותיהם . בדּוח ַ ועדת הריסון שהוגש לנשיא טרומן תיארה הוועדה את המפגש עם הניצולים . ועדת הריסון טענה כי תנאי חייהם של העקורים היהודים הנתונים לכיבוש האמריקני אינם שונים מתנאי חייהם במחנות הנאציים , חוץ מן העובדה שאין הורגים אותם . דברי ועדת הריסון זע ְ זעּו את הממשל ואת הציבור האמריקני . הוועדה המליצה לדרוש מבריטניה להתיר מיד את כניסתם של 100 אלף פליטים יהודים ממחנות העקורים לארץ ישראל . טרומן קיבל את המלצות הוועדה משיקולים הּומניטִריים , והציע לממשלת אטלי בבריטניה את תכנית ה100- אלף . ממשלת בריטניה לא ראתה בעין יפה את ההתערבות האמריקנית בשאלת ארץ ישראל - ודחתה את הפנייה של טרומן . באוגוסט 1946 הודיע הנשיא טרומן , שהוא עומד להמליץ לקונגרס לחוקק חוקים המתירים למקצת העקורים להיכנס לארצות הברית , אך לא ציין את מספרם . יהודים בארצות הברית וגם אמריקנים לא-יהודים הסתייגו מההמלצה של הנשיא - למרות האהדה ׁ ׁשָרח ׁ ּו לעקורים . יהודים אמריקנים סברו כי הגירת עקורים לארצות הברית תחליש את תביעת התנועה הציונית להקמת מדינה בארץ ישראל , תביעה שהדגישה גם את סבל העקורים היהודים . אזרחים אמריקנים לא יהודים , ואפילו חברי הקונגרס , הסתייגו מן ההמלצה כי לא ידעו הרבה על העקורים , לא יכלו להבין מדוע לא שבו לבתיהם אחרי המלחמה , ואף חששו שקליטתם בארצות הברית עלולה לגרום למשבר בתעסוקה בקרב אזרחי ארצות הברית . הִרי טרּומן - ( 1972-1884 ) הנשיא ה33- של ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית . מ1944- שימש סגנו של נשיא ארצות הברית - רּוזוולט , ובמותו של רוזוולט ב12- באפריל , 1945 היה לנשיא ארצות הברית . כיהן בתפקיד זה בשנים . 1953-1945 כנשיא אישר את הטלת שתי פצצות האטום על יפן . הפעיל מדיניות קשוחה ביחסי ארצו עם ברית המועצות . ניסח מצע המכונה " דוקטרינת טרומן , " ובו הציע להושיט סיוע למדינות שחששו מפני השתלטות הקומוניזם ( עמ' . ( 87 היה אוהד של הרעיון הציוני , הפעיל לחצים על בריטניה כדי לאפשר לניצולי השואה לעלות לארץ ישראל , תמך בהקמת מדינת ישראל והכיר בה מיד עם הקמתה . על שמו נקרא כפר טרומן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר