עמוד:72

מדיניות הלי ְ י ּ ֹור משפיעה על גורל העקורים היהודים למדיניות ממשלת הלייבור בעניין ארץ ישראל הייתה משמעות מיוחדת בנוגע ליהודים העקורים . בתום המלחמה , בשעה שמיליוני עקורים בני עמים אחרים שבו לבתיהם , לרוב העקורים היהודים לא היה לאן לחזור ולאן ללכת . מעטים מהם ׁשָ בּו לזמן קצר לע ֲ יירֹות , לכפרים ולערים שבהם חיו , בעיקר בתקווה לפגוש את יקיריהם או להשיג מידע על גורלם . בדרך כלל גילו הניצולים כי רכושם נשדד , בתיהם נתפסו על ידי אחרים או שנהרסו בגלל המלחמה , ולא פעם נתקלו גם בגילויי אנטישמיות . מרבית הניצולים האלה ביקשו להגר מן המקומות שבהם נרצחו יקיריהם ול שָ קם ַ את חייהם בארצות אחרות . בייחוד ביקשו רבים מהם לעלות לארץ ישראל , אך עלייה לארץ ישראל לא הייתה אפשרית בגלל המדיניות הבריטית . יעדי הגירה למדינות מערביות , ובעיקר לארצות הברית , לא היו פתוחים - בשל חוקי ההגירה במדינות אלה . אולם מכיוון שלא מצאו להם ארץ מקלט הוגדרו הניצולים"עקּוִרים" ונאלצו לחיות במחנות עקורים שנוהלו בידי בעלֹות הברית . פרק ה : הדרך אל כ"ט בנובמבר : 1947-1945 מדיניות בריטניה בשאלת ארץ ישראל לאחר המלחמה ממשלת הלי ְ י ּ ֹור ממשיכה במדיניות "הספר הלבן" בבחירות שנערכו בבריטניה ביולי , 1945 כחודשיים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה , עלתה לשלטון מפלגת הליי ּ ֹור ( העבודה . ( ביישוב ציפו בדריכות רבה לשינוי המדיניות הבריטית כפי שהבטיחה מפלגת הלייבור ערב הבחירות , כפי שהיה אפשר לצפות נוכח ממדי האסון שפקד את העם היהודי במלחמה , ולאור עמידת היישוב בצד בריטניה בעת המלחמה . ואולם תקווה זו נכזבה במהירות ; בנובמבר 1945 הודיעה ממשלת הלייבור כי תמשיך במדיניות " הספר הלבן" כפי שנקבעה בשנת 1939 ( עמ' , ( 57 ותגביל את העלייה ל 1 , 500- עולים בחודש . המדיניות שנקטה בריטניה נבעה משיקולים מדיניים : קלמנט אטלי , ראש ממשלת בריטניה , ובעיקר אְרנסט בֹ ווין , שר החוץ , פעלו באותה עת לחיזוק קשריהם עם מדינות ע ֲ ָרב , שהחזיקו במקורות הנפט . הידוק הקשרים של בריטניה עם מדינות ערב התבטא גם ביוזמתה להקים במרס 1945 את הליגה הערבית . הליגה הערבית הייתה ברית לשיתוף פעולה כלכלי , מדיני וצבאי , ובזמן הקמתה השתתפו בה מצרים , לבנון , סוריה , עיראק , ערב הסעודית ותימן . גם לערביי ארץ ישראל היה ייצוג בליגה הערבית . מדינות ערביות נוספות הצטרפו אליה בהדרגה לאחר שקיבלו עצמאות ( עמ' . ( 149 מדיניות ממשלת הליי ּ ֹור גררה תגובות חריפות בתנועה הציונית וביישוב . חיים ויצמן כתב : " ברגע טרגי זה אי אפשר לשתוק ; " משה סנה , ראש המפקדה הארצית ( רמ"א ) של ה"הגנה , " טען כי "בֵֹ ווין ִ ביטל את הצהרת בלפור ; " ומנחם בגין , מפקד האצ"ל , קרא ל"מלחמת שחרור" משלטון בריטניה . הפגנת מחאה במחנה עקורים למען פתיחת שערי ארץ ישראל , מחנה ּפלדאפינג , גרמניה , 1945

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר