עמוד:71

מטרות לימוד היחידה לבחון את דפוסי הפעולה של היישוב במאבק בבריטניה , את יעדיו ואת המחלוקת ששררה בנושא זה בין המנהיגים לבין הקבוצות השונות ביישוב . להבין את שיקולי המדיניות של בריטניה בשאלת ארץ ישראל ואת הגורמים למעורבות המעצמות בנושא זה . להיחשף למהלכים המרכזיים של מלחמת העצמאות על כל שלביה , ולהתגבשות כוחו הצבאי של היישוב במהלך המלחמה . להבין את הדילמה של ההנהגה בשאלת עיתוי הכרזת המדינה , ולהעריך את הסיכונים ואת הסיכויים שהיו טמונים בצעד זה . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קטעי מחקר , תמונות , מפות , וציר זמן - הקשורים לנושא , ולהעריך את המידע שאפשר להפיק מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר