עמוד:67

ישראל . קבוצה ראשונה של 251 חברי האצ"ל ולח"י נשלחה למאסר באִריתֵריאה ובקניה שבאפריקה בנובמבר , 1944 ובעקבותיה הוגלו לשם חברי מחתרת נוספים . שיטת ענישה זו הדגישה את החּומרה שבה התייחסו הבריטים לפעולות המחתרות , ואת הפחד והחשש שלהם ממעשיהן . תעודה קריאת מנחם בגין , מפקד האצ"ל , למרד בבריטים , 1 בפברואר 1944 אל העם העברי בציון ! אנו עומדים בשלב הסופי של מלחמת עולם זו . כיום עושה כל עם ועם את חשבונו הלאומי : מה הם ניצחונותיו ומה הן אבידותיו . באיזו דרך עליו ללכת כדי להשיג את מטרתו ולמלא את ייעודו ? מי הם ידידיו ומי הם אויביו ? [ ... ] שפת העובדות היא פשוטה ואיומה כאחת . הפסדנו במשך ארבע שנות המלחמה מיליונים של טֹובי עמנו . מיליונים אחרים עומדים בפני סכנת השמדה . וארץ ישראל סגורה ומסוגרת , כי שולט בה שלטון בריטי , המגשים את " הספר הלבן" וחותר לחיסול התקווה האחרונה של עמנו . [ ... ] אין עוד שביתת נשק בין העם והנוער העברי לבין ה ָ א ַ ְדמ ִ ינ ִ יס ְ ט ְ ַרצ ְ יה הבריטית בארץ ישראל , המסגירה את א ַ ח ֵ ינּו בידי היטלר . מלחמה לעם ישראל בשלטון הזה : מלחמה עד הסוף . וזו דרישתנו : השלטון על ארץ ישראל יימסר מיד לידי ממשלה עברית זמנית ! ) מ' בגין , המרד , עמ' ) 58-56 1 מדוע , לדברי מנחם בגין , יש למרוד בבריטים ? 2 מהי הסכנה בפרישה מן הקו המדיני שהנהגת היישוב קבעה ? הסבירו . יצחק שמיר ( נולד ב - ( 1915- לוחם ומדינאי . עלה לארץ ישראל מפולין בשנת . 1935 הצטרף לאצ"ל ב , 1937- וב1940- היה ממייסדי לח"י וממפקדיו . הוגלה מן הארץ בידי הבריטים ב , 1946- וישב במחנה מעצר באִריתֵריאה - אך נמלט ממנו ב . 1947- לאחר הקמת המדינה שירת במוסד למודיעין , כיהן בתפקיד יושב ראש הכנסת , ובתפקיד שר חוץ . היה ראש ממשלת ישראל בשנים . 1992-1986 , 1984-1983 חתן פרס ישראל על מפעל חיים לשנת . 2001 ארגון לח"י מבצע פעולות טרור כאמור , התנגד לח"י לשיתוף פעולה עם הבריטים ולהתגייסות לצבא הבריטי , ונאבק בבריטניה מאבק פעיל למרות מלחמתה בגרמניה הנאצית . לח"י מנה חברים מעטים ופעולותיו קוממו נגדו רבים . מחֹוסר מקורות כספיים למימון הפעולות ביצעו חברי לח"י כמה מעשי שוד של בנקים . ביולי 1941 הם שדדו בנק ערבי בירושלים ובינואר - 1942 את סניף " בנק הפועלים" בתל אביב . פעולות אלה החריפו את בידודו של הארגון ביישוב , ורבים התנגדו לחברי לח"י נח ָ רצֹות והסתייגו מפעולותיהם הקיצוניות . הכינויים שכונו בהם חברי לח"י - " טרוריסטים" ו"שודדים" - מבטאים יותר מכול את ההסתייגות ביישוב מן הארגון ומדרכי פעולתו . המשטרה הבריטית חיפשה אחרי חברי לח"י ועצרה את מרביתם ; אחרים הסתתרו ונדדו ממקום למקום בדירות מסתור או בפרדסים באזור השרון . לאחר תקופה ארוכה של חיפושים הצליחה המשטרה הבריטית לגלות את מקום מחבואו של " יאיר" - אברהם ff ְ טְרן , מפקד ארגון לח"י , בדירת גג ברחוב מזרחי בתל אביב . " יאיר" נורה למוות בפברואר 1942 ( עמ' . ( 57 מות המפקד הּכה קשות בארגון , מה גם שעוד חברים היו באותה עת במעצר . ב , 1944- רק לאחר שחברי לח"י - ובהם יצחק שמיר - ברחו מבית המעצר במזרצע וממחנה המעצר בלטרּון , החל הארגון להיערך מחדש לפעולה . לח"י אימץ כדרך מאבק את הטרור האישי , וכיוון ֵ את מעשי הטרור שלו נגד נושאי תפקידים בממשל הבריטי בארץ . באוגוסט 1944 ניסה לח"י להתנקש בחיי הנציב העליון , מק-מייקל , שביצע את המדיניות הבריטית אשר מנעה עלייה והתיישבות . הטרור האישי הגיע לשיא עם רצח לֹוְרד מֹוין בקהיר בנובמבר . 1944 לורד מֹוין כיהן כשר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה , ואנשי לח"י ראו בו אחראי למניעת הצלתם של יהודי אירופה בעת המלחמה . שני חברי לח"י , אליהו חּכים ואליהו ּבית צּוִרי , נשלחו לקהיר , א ְ רבּו ללורד מֹוין בקרבת ביתו - וירו בו . היורים נתפסו תוך כדי מרדף ברחובות קהיר מיד אחרי הרצח . הם נשפטו בקהיר בבית דין מצרי ; משפטם נמשך כחודשיים וחצי , ובסופו הורשעו , נידונו למוות - והוצאו להורג . מנחם בגין , מפקד האצ"ל , אשתו עליזה ובנו בנימין זאב , דצמבר 1946 מנחם בגין , שבאותם ימים היה מבוקש על ידי הבריטים , חי בדמות שאולה ונקרא רבי ישראל ססֹובר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר