עמוד:65

מעפילים מנסים להגיע לחופי הארץ היערכות היישוב בשנות המלחמה התבטאה גם במאבק בבריטניה . בתקופת המלחמה המשיכה ממשלת המנדט לבצע בקפדנות את מדיניות " הספר הלבן , " והטילה הגבלות על ההתיישבות , על רכישת קרקעות ועל העלייה . חוק הקרקעות מ1940- שפרסמה בריטניה הגדיר את האזורים שבהם מותר ליהודים לרכוש קרקעות . לפי החוק חולקו אדמות ארץ ישראל לשלושה אזורים : אדמות אסורות להעברה , אדמות מותרות להעברה באישור הנציב העליון , ואדמות חופשיות להעברה . עם פרוץ המלחמה עיכבה ממשלת בריטניה מתן סְרטיפיקטים , רישיונות עלייה , לאנשים שנמצאו בשטחי הכיבוש של גרמניה . בריטניה נעלה את שערי ארץ ישראל בפני יהודים פליטי מלחמה שהיו זקוקים למקלט - בטענה כי מרגלים עלולים לחדור לארץ ישראל ּב ְ מסווה ֶ של עולים . כאשר הצטרפה איטליה למלחמה ביוני , 1940 גברו הסכנות לאניות בים התיכון , וההעפלה דעכה בהדרגה . שני אירועים הקשורים להעפלה הותירו רושם עז על היישוב והיו לסמל המאבק על העלייה בשנות המלחמה : א . האנייה ּפטִריה - מעפילים שהגיעו לחופי הארץ בשלוש אניות נעצרו על ידי הבריטים והועלו לאניית הגירוש ּפטִריה ַ . הבריטים החליטו לנקוט אמצעים נגד המעפילים ולגרשם מחופי הארץ לאי מא ּ וִרצ ִ יּוס שממזרח לאפריקה . החלטת הבריטים חוללה סערה ביישוב . ראשי היישוב הפצירו בבריטים להשאיר את העולים בארץ , ו ְ לּו גם במעצר , עד שיתברר כי מדובר בפליטים ולא במרגלים - אבל הבריטים סירבו . חברי ה"הגנה" ניסו למנוע את הגירוש ; הם הגניבו מטען חבלה אל בטן האנייה במטרה לפגוע במנועיה , לׁשתקּה ַ ולעכב את גירושה . ב25- בנובמבר 1940 בשעת בוקר התפוצץ המטען וגרם אסון כבד . התברר שאנשי ה"הגנה" לא אמדּו במדויק את חוזק האנייה , ולכן חומר הנפץ ּב ִ יקע ַ אותה ויצר בה סדקים , והיא התמלאה מים ושקעה במהירות . יותר מ250- איש טבעו בים . ההלם והאב ֶ ל ביישוב היו כבדים , ולמרות זאת לא ביטלו הבריטים את צו הגירוש . הם אמנם הסכימו כי מאבק היישוב בבריטניה מפה : 11 חוק הקרקעות , 1940 . 1 אתרו את סוגי הקרקעות השונים בעזרת המקרא למפה . ציינו באילו אזורים נמצא כל אחד מסוגי הקרקעות . . 2 מה הייתה משמעות "חוק הקרקעות" עבור היהודים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר