עמוד:60

הפלמ"ח פועל בצד הבריטים הפלמ"ח - פלוגות המחץ - היה עוד אחד מה פְֵ ירֹות של שיתוף הפעולה הצבאי עם הבריטים . במאי 1941 החליטה ה"הגנה" להקים יחידות צבא קבועות של בעלי כושר קרבי היכולים להישלח במהירות לכל פעילות , ולא להתבסס רק על מתנדבים המתאמנים באורח לא סדיר כמה ימים בחודש ומגויסים לצורך פעילות מוגדרת . המשימה להקים את הפלמ"ח הוטלה על יצחק שדה ( עמ' . ( 49 הבריטים סייעו לאמן את חברי הפלמ"ח בשיטות לחימה , חבלה ומודיעין . יחידות מן הפלמ"ח יצאו לפעולות צבאיות משותפות עם הבריטים . שתי יחידות פלמ"ח בפיקודם של משה דיין ויגאל אלון סייעו ליחידות הצבא הבריטי שפלשו לסוריה ב . 1941- כדי למנוע את השתלטות הכוחות התומכים בממשלת ו ִ יׁש ִ י הוטל על יחידות הפלמ"ח לנתק קווי טלפון , לחּב ֵ ל בדרכים ולהשתלט על גשרים . עם התקדמות כוחות הצבא הגרמני בצפון אפריקה מזרחה , לכיוון מצרים , במהלך שנת , 1942 התהדק שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בין הבריטים לפלמ"ח . היה חשש , והוא התבסס יותר ויותר , שמא כוחות אלה של הצבא הגרמני יכבשו את ארץ ישראל מן הדרום ו ְ יחב ְ רּו אל כוחות ו ִ יׁש ִ י ששלטו בסוריה ובלבנון . למצב כזה תכננו הבריטים עם מפקדי ה"הגנה" את התכנית הארצישראלית . על פי התכנית , שתי מחלקות של הפלמ"ח היו אמורות להישאר בארץ כמחתרת ולבצע פעולות קֹומנדֹו נגד צבא הכיבוש הגרמני . היו אלה שתי מחלקות , שהקמתן החלה עוד קודם , ולוחמיהן הוכשרו לבצע פעולות חבלה נגד הגרמנים : שיתוף פעולה עם בריטניה בתחום המודיעין כאשר התקרבה המלחמה לאזור המזרח התיכון הּואץ שיתוף הפעולה בתחום המודיעין בין היישוב לבין בריטניה . לאחר שגרמניה כבשה את צרפת ביוני , 1940 הוקמה בצרפת ממשלה ששיתפה פעולה עם הגרמנים - ממשלת ו ִ יׁש ִ י . לממשלת וישי הייתה השפעה גם בסוריה ובלבנון , מדינות המנדט של צרפת , ומשום כך ביקשה בריטניה ללקט מידע מודיעיני מאזורים אלה . חברי " הגנה" נשלחו לסוריה , והם עסקו באיסוף מידע על גשרים , על תחנות כוח , על בסיסי צבא ועל דרכים . שיתוף הפעולה עם המודיעין הבריטי בא לידי ביטוי גם בשני מבצעים שנערכו במאי : 1941 א . פעילות מודיעין בלבנון 23 - חברי " הגנה , " בלוויית קצין בריטי , נשלחו לחּב ֵ ל במתקני זיקוק הנפט בט ִ ר יּ ֹולי שבלבנון . הבריטים חששו כי בתי זיקוק אלה עלולים לספק דלק למטוסים גרמניים . הלוחמים - כ"ג יורדי הסירה - יצאו לטריפולי דרך הים , אך עקבותיהם נעלמו לפני שהספיקו לבצע את המשימה . שלטונות ו ִ יׁש ִ י הטילו אי ּ ּול על פרטי האירוע , וגורלם של הלוחמים אינו ידוע בבירור עד היום . ב . פעילות מודיעין בעיראק - יומיים לאחר היעלמות כ"ג יורדי הסירה , נהרג בעיראק דוד רזיאל , מפקד האצ"ל ( עמ' . ( 51 במאי 1941 עמד דוד רזיאל בראש כוח ששלחו הבריטים לפעילות מודיעין בעיראק , שם התחולל מרד ּפְ רֹו-נאצי בהנהגת ַ ׁש ִ יד ע ַ לי אל-ּכילאני . על הכוח הוטל לפוצץ מאגר דלק בקרבת העיר בגדאד . דוד רזיאל נהרג בהפצצה על המחנה הצבאי הבריטי שבו שהה , במרחק של כ120- קילומטרים מבגדאד . משה דיין - ( 1981-1915 ) מפקד צבא ומדינאי . יליד דגניה . היה חבר ב"הגנה . " נפצע בפעולת הפלמ"ח בסוריה ואיבד אחת מעיניו לאחר מלחמת העצמאות השתתף בדיונים על הסכמי שביתת הנשק עם מצרים וירדן . רמטכ"ל צה"ל בשנים . 1957-1953 ערב מלחמת ששת הימים התמנה לשר הביטחון , ( 1967 ) וכיהן בתפקיד זה גם במלחמת יום הכיפורים . ( 1973 ) כיהן בתפקיד שר חוץ בממשלת בגין והיה שותף לניהול שיחות השלום עם מצרים . ( 1978 ) יגאל אלון - ( 1980-1918 ) מפקד צבא ומדינאי . יליד כפר תבור וממייסדי קיבוץ גינוסר . מפקד הפלמ"ח בשנים . 1948-1945 כיהן כחבר כנסת ומילא תפקידים שונים בממשלות ישראל : שר העבודה , שר החינוך והתרבות , שר החוץ וסגן ראש הממשלה . סמל הפלמ"ח סמל הפלמ"ח מבטא את השילוב בין ההתיישבות ועבודת האדמה לבין המאבק וההגנה . מודעת אבל שפרסם האצ"ל על מותו של מפקד הארגון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר