עמוד:58

מבזק בפרוץ מלחמת העולם השנייה עמדה הנהגת היישוב לפני דילמה : האם להמשיך את המאבק נגד " הספר הלבן ? " האם לעמוד לצ ִ דה של בריטניה במלחמתה בגרמניה הנאצית ? מדיניות היישוב התבטאה בדבריו של דוד בן גוריון שהצהיר : "עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם נגד היטלר כאילו לא היה 'ספר לבן , ' ועלינו לעמוד נגד 'הספר הלבן' כאילו לא הייתה מלחמת עולם . " הנהגת היישוב העריכה כי התמיכה בבריטניה עשויה לסייע לעם היהודי בוועידת השלום שתתכנס לאחר המלחמה , ואף לגרום לביטול "הספר הלבן" של . 1939 ה"הגנה" והאצ"ל תמכו במדיניות זו , אבל קבוצת חברים שבראשם עמד אברהם שטרן " ) יאיר ( " פרשו מן האצ"ל ב1940- והקימו את לח"י . בספטמבר 1939 נערך "מפקד ארצי של מתנדבים לשירות המולדת" ומרבית התושבים בני 50-18 התפקדו , וביטאו בכך את נכונותם לתרום למאמץ המלחמתי . תעודה מתוך עיקרי התחייה של לח"י 18 עיקרי התחייה פורסמו לראשונה בחשוון תש"א בגיליון של " במחתרת , " ביטאונו של ארגון לח"י . העיקרים נועדו להורות לחברי לח"י את הדרך "לגאולת העם בארץ היעודה . " א . העם - עם ישראל הוא עם סגולה ; יוצר דת הייחוד ; מחוקק מוסר הנביאים ; נושא תרבות עולם ; גדול במסורת ובמסירות הנפש ; ּב ְ רצֹון החיים וכוח הסבל . באור רוחו , בביטחונו בגאולה . ב . המכֹוָרה - המכורה היא ארץ ישראל בתחומיה המפורשים בתורה " ( לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת , " בראשית טו , יח . ) ג . העם ומכורתו - את ארץ ישראל כבש ישראל בחרב . בה היה לעם ובה בלבד ישוב לתחייה . לפיכך יש לישראל ורק לו זכות הבעלות על ארץ ישראל . זכות זו היא מוחלטת : היא לא פקעה ולא תוכל לפקוע לעולם . ד . הייעוד . 1 - גאולת הארץ . . 2 תקומת המלכות . . 3 תחיית האומה : אין תקומת המלכות בלא גאולת הארץ , ואין תחיית האומה בלא תקומת המלכות . תעודה מדברי דוד בן גוריון על מדיניות היישוב בתקופת המלחמה , 8 בספטמבר 1939 [ ... ] מלחמת העולם בשנים 1918-1914 הביאה לנו את הצהרת בלפור ; הפעם עלינו להביא לידי מדינה יהודית . [ ... ] הצהרת בלפור הייתה הכיבוש הממלכתי הראשון שלנו מאז החורבן . [ ... ] הצהרת בלפור לא הייתה אלא נוסחה לא משוכללת ולא אידאלית , אבל חשובה ורבת תוצאות . [ ... ] הפעם עלינו לחתור לקראת ביצועה של עובדה : עובדה של מדינה יהודית ! [ ... ] אסור לנו לשכוח את הספר הלבן , ואם יפגעו עכשיו בזכויותינו - נילחם גם עכשיו . אולם אנחנו לא ניתן עכשיו כל יסוד לסכסוכים עם הממשלה . אנו חייבים לתת כל עזרתנו לאנגליה , כי גורלנו קשור בגורל אנגליה . מ ַ ּפלה ָ של אנגליה פירושה חורבן ליהדות . כאנשים וכיהודים אנו מעוניינים בהשמדת היטלר והמשטר הנאצי , ולא פחות מהאנגלים עצמם אנו מעוניינים בניצחונה של בריטניה על גרמניה של היטלר . אולם לנו יש עוד עניין מרכזי אחד . ענייננו המרכזי - ארץ ישראל . ניצחונה של אנגליה במלחמתה עם גרמניה , הוא לבדו אינו מבטיח עדיין ארץ ישראל לעם היהודי . רק הניצחון שלנו , רק המאמץ שלנו , ה ַ מ ְ כּוון למטרה זו - ייתן לנו את הארץ . ) ד' בן גוריון , במערכה , כרך שלישי , עמ' . 15-14 ההדגשות במקור ) . 1 מה היו המניעים לשיתוף הפעולה עם בריטניה , לדברי בן גוריון ? סמל לח"י סמל מאוחר של לח"י שאימצו חברי הארגון בירושלים בשנים . 1947-1946 כף היד מורמת בסימן שבועה , ובעת הנפתה נהגו חברי לח"י לומר : " אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני . " כרזות גיוס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר