עמוד:56

במאורעות 1939-1936 הוקמו במסגרת ה"הגנה" פלוגות שדה - פו"ש , ותוכנן כי יפעלו ככוח ארצי . פלוגות השדה נשלחו לסייע ליישובים מותקפים . במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני בין הבריטים לבין היישוב התגייסו צעירים מן היישוב וגם חברי ה"הגנה" לגופים צבאיים של השלטון הבריטי : ליחידות הנוטרים , למשמרות הנעים ( המ"ן , ( ולמשטרת היישובים העבריים . בתקופת המרד הערבי התקיים שיתוף פעולה מודיעיני בין שירות הידיעות ( ש"י ) של ה"הגנה" לבין הבולשת הצבאית הבריטית . שיתוף פעולה התקיים גם במסגרת פלוגות הלילה המיוחדות שהוקמו ב1938- ואימן אותן ו ִ ינגייט . ב1939- הוקם המטה הכללי של ה"הגנה" - המטכ"ל . הארגון הצבאי הלאומי - האצ"ל , שהוקם ב1937- התנגד למדיניות ההבלגה וסבר כי המאבק על ארץ ישראל יוכרע בכוח . האצ"ל לא ראה עצמו כפוף להנהגה המדינית של היישוב ; מבחינה אידאולוגית וארגונית היה קשור לתנועה הרביזיוניסטית . ב1937- נסלל כביש הצפון כדי למנוע חדירה של קבוצות מזוינות של ערבים לארץ ישראל , ולאורכו הוקמו מצודות משטרה - ּפ ִ יל ּ ֹוקס . ב1938- החלה בניית גדר הצפון ואורכה היה כ75- קילומטרים . להתמודדות עם בעיות הביטחון סייעה גם ההתיישבות , ובשנים 1939-1936 הוקמו 52 יישובי " חומה ומגדל . " האזורים שהוקמו בהם יישובי "חומה מגדל" נבחרו משיקולים פוליטיים וביטחוניים . הקמתם התבססה על ההנחה כי קיומם יוכל לסייע לקבוע את גבולות המדינה שתוקם . הקמת יישובי "חומה ומגדל" הוכיחה את כוחה הארגוני של ה"הגנה" וביטאה שיתוף פעולה בין הבריטים לבין היישוב . " כופר היישוב" הייתה קרן ּכלל-ארצית שהוקמה ב , 1938- ונועדה לממן את פעולות הביטחון באמצעות גיוס כספים מן היישוב . בעיות הביטחון העלו בשנות ה20- ובשנות ה30- תפיסות פוליטיות מנוגדות בשאלת היחס אל הערבים . לחזרה ולדיון . 1 בשנות ה20- ובשנות ה30- הלך וגבר המתח בין היהודים לבין הערבים בארץ ישראל . הציגו דוגמאות המבטאות מגמה זאת , והסבירו מה היו הגורמים לכך . . 2 היישוב התמודד עם בעיות הביטחון בכוחות עצמו ובשיתוף פעולה עם הבריטים . א . הציגו דוגמאות המבטאות את התמודדות היישוב עם בעיות הביטחון בכוחות עצמו . מה היו הישגיו ? ב . הציגו דוגמאות המבטאות את התמודדות היישוב עם בעיות הביטחון תוך שיתוף פעולה עם הבריטים . מה היו הישגיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר