עמוד:53

בעיות הביטחון משפיעות על תפיסות פוליטיות בהשפעת בעיות הביטחון עוצבו כמה תפיסות מדיניות מרכזיות בשאלת היחס אל הערבים . הדיון בשאלה זו התנהל ביישוב , בקונגרסים הציוניים ובעיתונות , והשתתפו בו מנהיגים פוליטים , אנשי רוח ואזרחים . דוגמאות : א . דוד בן גוריון במחנה הפועלים בין מנהיגי הפועלים עלו תכניות שונות לפתרון השאלה הערבית . התכניות מעידות על השינויים שחלו בהבנת השאלה הערבית . בשנות ה20- המוקדמות סבר דוד בן גוריון , בהיותו מזכיר ההסתדרות , כי ההתנגדות הערבית הוועד הלאומי מקים קרן למימון פעולות ה"הגנה" אחד הביטויים להפיכתה של ה"הגנה" לארגון ּכלל-יי ׁ ּוב ִ י היה הקמת הקרן " ּכֹופר היישוב" בספטמבר . 1938 הקרן הוקמה על ידי הוועד הלאומי . הייתה זו קרן ּכלל-ארצית והיא נועדה לממן את פעולות הביטחון מטעם ה"הגנה" על ידי גיוס כספים מן היישוב . בהנהלת " כופר היישוב" השתתפו נציגים של כל הזרמים , חוץ מן הֵרביזיוניסטים . גיוס הכספים נעשה באמצעות הטלת מס עקיף - מס על כל קנייה של שירותים ומוצרים . הקרן הצליחה בפעולתה ובכך הוכיחה את סמכותם של המוסדות הלאומיים , ואת יכולתם לרתום את היישוב למילוי משימות לאומיות . גדר עשויה לוחות עץ וביניהם חצץ ובטון . גדר שכזאת עמדה בפני אש רובים ומקלע ִ ים . במרכז היישוב נבנה מגדל שמירה ועליו זרקור - להאיר את הסביבה , ופנס איתּות - להזעיק תגבורת . היישוב הראשון שהוקם בדרך זאת היה תל עמל 10 ) בדצמבר . ( 1936 הקמת חניתה 21 ) במרס ( 1938 הייתה לסמל המאבק על ההתיישבות . חניתה הוקמה באזור עֹוין , במקום מבודד ובתנאי שטח קשים . מתנדבים רבים נענו לקריאה ללוות את המתיישבים ביום העלייה על הקרקע , ואמצעי אבטחה מיוחדים ננקטו , ובהם - סיורים בכלי רכב ובמטוסים . מנהיגים ביקרו במקום , ותיאורים של מהלך ההתיישבות הופיעו בעיתונים . בבתי הספר הוקדשו שיעורים לנושא , ותלמידים כתבו מכתבים למגני חניתה . שירים חוברו לכבוד היישוב , ואפילו אופרה , בשם "דן השומר , " הנציחה את האירוע . בהקמת יישובי " חומה ומגדל" הוכיחה ה"הגנה" את יכולתה לגייס מאות אנשים לאבטחת הבונים . הבריטים מצ ִ דם ראו ביישובים החדשים תרומה חשובה לביטחון , וסייעו להקמתם : הם שלחו נוטרים להגנת העלייה על הקרקע , סיפקו נשק חוקי למתיישבים ּומימנּו סלילת דרכים ליישובים החדשים . בול שהונפק לכבוד הקמת חניתה סמל - ּכֹופר היישוב הקמת קיבוץ שער הגולן בשיטת "חומה ומגדל 1937 , " יצחק שדה ) במרכז ( עם אנשי הפו"ש , שאבטחו את העלייה לחניתה , 1938 מימין - יגאל אלון , משמאל - משה דיין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר