עמוד:51

הארגון הצבאי הלאומי מתנגד למדיניות ההבלגה ה"הגנה" הייתה כפופה להנהגת היישוב ואימצה , כאמור , את מדיניות ההבלגה . לעומתה , הארגון הצבאי הלאומי - האצ"ל , התנגד למדיניות ההבלגה . האצ"ל הוקם ב1937- בידי חברי ארגון הגנה ב , שלא שבו עם אברהם תהומי ל"הגנה" ( עמ' . ( 48 היה זה ארגון מחתרתי בלתי לגאלי , שסבר שהמאבק על ארץ ישראל יוכרע בכוח הזרוע . האצ"ל ראה עצמו קשור לתנועה הֵרב ִ יזיֹוניסטית , ומבחינה אידאולוגית וארגונית לא ראה עצמו כפוף להנהגה המדינית של היישוב . האצ"ל ומפקדו הראשון דוד רזיאל טענו כי הרוצה לנצח - חייב לתקוף . האצ"ל הצהיר בכרוזים שהפיץ , כי רק דרך אחת תשליט סדר וביטחון בארץ - " דם תחת דם . " מדיניות של הגנה והבלגה לא תוביל לניצחון ולא תשבור את כוחות האויב . משום כך נקטו חברי האצ"ל פעולות של טרור " עיוור , " טרור ללא הבחנה , מול הטרור ִ ֵ הערבי . לפעולות אלה היה אופי של פעולות נקם . כך למשל , בתגובה לתלייתו של שלמה בן יוסף על ידי הבריטים , ב29- ביוני 1938 נקט האצ"ל שורה של מעשי טרור נגד ערבים בירושלים ובתל אביב . ff ִ יאם של אירועים אלה היה בהטמנת חומר נפץ בשוק הערבי בחיפה , מעשה שגרם להרג ולפציעה של רבים . תעודה נגד מדיניות ההבלגה א . מדברי זאב ז'בוטינסקי , יולי 1936 הזכרתי ל ְ עיל את המילה " הבלגה . " מילה נדירה : לא שמעו אותה קודם לכן בעברית החדישה , היום-יומית בארץ ישראל . דומה שמילה זו היא כעת הנפוצה ביותר והשנואה ביותר בארץ ישראל . [ ... ] זהו פרק מר מאוד לנוער היהודי בארץ ישראל ובגולה . [ ... ] מבין כל החטאים [ ... ] שחטאה ממשלת ארץ ישראל במשך שמונה עשרה השנים האחרונות , הרי זה החטא הגדול ביותר : היא ביישה את הנוער שלנו , נא ִ צ ֲ ָ ה אותו ) קיללה אותו , ) באשר הכריחה אותו לשחק תפקיד של מּוג ֵ י ל ֵ ב ) פחדנים . ) רק עקב מדיניותה של ממשלת ארץ ישראל נאלץ הנוער העברי להבליג , שאם לא כן , יתנגש בצבא הבריטי . יש בזה ערך קל מאוד ) הדבר פשוט מאוד ( כשעיתונים ּומינ ִ ִ יס ְ ט ֶ ִרים מדברים ּבׁשבח ָ ה של ה"הבלגה . " מחר נשמע זמירות חדשות : " היהודים מחזיקים מעמד בארץ ישראל רק הודות ל ַ ּכידֹונ ִ ים הבריטיים [ ... ] " . אל יס ַ ל ְ פּו היהודים את העובדות ואל יבואו בטענות ! בארץ ישראל יש צעירים בין השמאל והימין שאינם פוחדים מפני התנגשות עם חיילים בריטים , שמכריחים אותם לשחק תפקיד של מּוגי ֵ ל ֵ ב . הם אינם חוששים לעצמם ולחייהם : הם חוששים לחורבנה של הצהרת בלפור , ל ַ הפ ֲ ָ ַרת הברית בין אנגליה לעם ישראל לאחר ׁשייווַדע בעולם שחיילים בריטים קיבלו פקודה לירות על הגנת היהודים . ) מתוך : העיתון "הירדן 12 , " ביולי ) 1936 תעודה ב . מדברי דוד רזיאל , נובמבר 1937 [ ... ] פעולות הגנה בלבד לא תּוכ ְ תְרנ ָ ה בניצחון לעולם . אם תכ ְ לית ִ המלחמה היא שבירת רצונו של האויב - ואת זאת אין להשיג מבלי לשבור את כוחו - ברור שאי אפשר להסתפק בפעולות הגנה ג ְ ֵריד ָ א ) בלבד . ) ט ַ ְקטיָקה ִ הגנתית טהורה לא תשבור את כוחות האויב בשום פנים , מפני שהברירה בידו : לא לתקוף לגמרי ולא ל ְ ס ַ ּכן בזה את כוחותיו . וגם אם יתחיל לתקוף יוכל לסגת לרצונו ולהתחמק מהכרעה , אם ייווכח שבמקום לפרוץ את קו ההגנה ולהכותה מכה נ ִ יצ ַ ח ַ ת [ מכה סופית ] הוא עלול לנפץ את ראשו אל קיר מּוצ ָ ק . [ ... ] שיטת הגנה כזאת , המאפשרת לאויב לתקוף כרצונו ולס ָ ג ֶ ֶ ת כרצונו , להתארגן מחדש ולחזור ולתקוף , המסתפקת בשמירת הקיים ואינה מתכוונת לעקור מידי האויב את האפשרות לתקוף שנית - הגנה כזאת נקראת הגנה ּפסיבית ִ , וסופה , ּכמ ְ בֹוא ָ ר , מ ַ ּפל ָ ה וחורבן . [ ... ] שאול מאירוב ) אביגור ( - ( 1978-1899 ) חבר קבוצת כינרת וממגני תל חי . מראשי "ההגנה , " ממניחי היסוד למודיעין של ה"הגנה" - שירות הידיעות ( ש"י , ( ראש המוסד לעלייה ב . השתתף בארגון עליית היהודים מברית המועצות לאחר הקמת המדינה . שינה שם משפחתו לאביגור , על שם בנו גור שנהרג במלחמת העצמאות . דוד רזיאל - ( 1941-1910 ) ממייסדי הארגון הצבאי הלאומי ( האצ"ל ) ומפקדו הראשון . ב1941- התנדב לצאת בשליחות הבריטים לפעילות מודיעין בעיראק , שם נהרג בהפצצה של הגרמנים על מחנה חּבניה שבו שהה . ארונו הועבר מעיראק לקפריסין לקבורה זמנית . ב15- במרס 1961 הועבר ארונו לישראל והוא נטמן בהר הרצל בירושלים . שלמה בן יוסף - ( 1938-1913 ) חבר בית"ר . עלה מפולין לארץ ישראל ב . 1937- עם עוד שני צעירים חברי בית"ר השליך רימון על אוטובוס ערבי בכביש ראש פינה - צפת . הפעולה נכשלה ומבצעיה נתפסו . שלמה בן יוסף היה עולה הגְרדום היהודי הראשון בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל . הוא הוצא להורג בתלייה בכלא עכו ונקבר בראש פינה . בתום המרד הסתיים שיתוף הפעולה בין הבריטים לבין היישוב . ה"הגנה , " שלשורותיה התגייסו אלפי חברים במקומות יישוב שונים בארץ , הייתה לכוח מגן מרכזי של היישוב . ב1939- הוקם המטה הכללי של ה"הגנה" - המטכ"ל , ובחודשים שעד פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייסה ה"הגנה" לפעולות נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל , ובמיוחד פעלה נגד ארגון עלייה בלתי לגאלית . לשם כך הוקם המוסד לעלייה ב בראשותו של שאול מאירוב ) אביגור . ) סמל האצ"ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר