עמוד:50

היישוב פועל בשיתוף פעולה עם הבריטים תנאי הביטחון הקשים בארץ בשנות המרד הערבי גרמו לשיתוף פעולה ביטחוני בין הבריטים ליישוב . צעירים מן היישוב וגם חברי ה"הגנה , " שפעלו ביחידות ה"הגנה" במחתרת - כחברי ארגון בלתי לגאלי בעיני השלטונות , התגייסו לגופים הצבאיים הלגאליים שהקים השלטון הבריטי . הבריטים אימנו את המתגייסים וצ ִ יידּו אותם בנשק וב ְ מדי המשטרה הבריטית . הבריטים ידעו שהם מאמנים ּומחמׁש ִ ים גם אנשים שהם חברי ה"הגנה , " אך העדיפו להתעלם מכך . המתגייסים לגופים הצבאיים של השלטון הבריטי בארץ ישראל הגנו על היישובים העבריים בכמה מסגרות : יחידות הנוטרים - שוטרים . המשמרות הנעים ) המ"ן ( - כוחות שמירה ׁש ֶ נעּו בטנדִרים בעיקר בדרכי עפר בשטחים חקלאיים . משטרת היישובים העבריים - נועדה לשמור על יישובים חקלאיים ולהדוף התקפות עליהם . המתגייסים לגופים הצבאיים הלגאליים הבריטיים תרמו לביטחון היישוב . הם התאמנו בלחימה ונשאו נשק באופן חוקי - אך לא אחת השתמשו בו גם לפעילות לא חוקית . בתקופת המרד הערבי התפתח שיתוף פעולה גם בתחום המודיעין בין " שירות הידיעות" - ש"י של ה"הגנה" לבין ה ּ ֹולׁשת ֶ הצבאית הבריטית . שיתוף פעולה הדוק נוצר בין חברים ב"הגנה" לבין קצין הצבא הבריטי צ'רלס אֹוְרד וינגייט . ו ִ ינגייט הקים ב1938- את " ּפלוגות הלילה המיוחדות , " ובהן שירתו כ60- חיילים בריטים ויהודים . בסיס הפלוגות היה בעין חרוד והן אּומנּו בעיקר ללחימת לילה . הן תקפו את בסיסי הכנופיות הערביות והצליחו להדוף אותן מאזור הצפון . פלוגות הלילה המיוחדות אבטחו את תחנת הכוח בנהריים , והגנו על צינור הנפט , ששימש יעד למעשי חבלה של הערבים . בחסות החׁש ֵ כה נהגו הערבים לנקב את צינור הנפט ביריות ולהצית את הנפט שפרץ ממנו . הלוחמים היהודים , ששירתו בפלוגות הלילה , למדו עד כמה חשוב להפתיע את האויב וליזום מגע אתו . צ'רלס אֹוְרד וינגייט - ( 1944-1903 ) קצין צבא בריטי . הגיע לארץ ישראל בשנת , 1936 וגילה אהדה רבה ליישוב . הוא הציג להנהגת היישוב תכנית להקמת צבא עברי שעתיד למלא תפקיד מכריע במזרח התיכון אם תפרוץ מלחמת עולם . ב1938- אימן 100 צעירים חברי ה"הגנה" בקורס מפקדים מיוחד . קשריו עם היישוב עוררו כעס אצל מפקדיו , שראו במעשיו עדות לכך כי ענייני היהודים חשובים בעיניו מענייני הבריטים . לאחר שיצא לחופשת מולדת , לא התירו לו לשוב לארץ ישראל וקבעו כי אין להרשות לו זאת גם בעתיד . במלחמת העולם השנייה נלחם באתיופיה ואחר כך פיקד על פעולות לחימה של בריטניה נגד יפן בבורמה . במרס 1944 נהרג בתאונת מטוס . בשל הסיוע שהעניק ליישוב והאהדה שרחש ליהודי ארץ ישראל ּכּונה וינגייט בשם "הידיד . " מכון וינגייט נקרא על שמו . צינור הנפט - צינור הנפט עבר מּכיְרּכּוּכ שבעיראק לעבר הירדן , ושם התפצל לשניים - צינור אחד הזרים נפט לטריפולי שבלבנון , והשני הזרים נפט לחיפה , דרך עמק יזרעאל . יחידה של " פלוגות הלילה המיוחדות" צועדת , 1938 בקבוצה חיילים בריטים וחיילים יהודים , שאפשר לזהותם על פי מדיהם . משוריינים של ה"הגנה 1938 , "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר