עמוד:41

הערבים מעלים תביעות לאומיות ב20- השנים שבין שתי מלחמות העולם התנהלו מאבקים אלימים בין יהודים לערבים בפלשתינה ( א"י , ( ועוצבו הטיעונים של הערבים נגד הבית הלאומי . בשנים 1920-1918 ָרו ְ וחה בקרב ערביי ארץ ישראל תפיסה שראתה בארץ ישראל חלק מסוריה הגדולה , והם כינו אותה - סוריה הדרומית . התמיכה בגישה זו הגיעה לשיאה בראשית שנת 1920 עם המלכתו של פ ַ ייצ ַ ל , בן ה ׁשַ ִריף חסיין ממכה , למלך סוריה . פייצל גורש מדמשק על ידי צרפת לאחר שזו החלה לשלוט בסוריה . פרק ג : התמודדות היישוב עם בעיית הביטחון התגברות המתח בין יהודים לערבים בשנות ה20- ובשנות ה30- שלושה מוקדי כוח בארץ ישראל בארץ ישראל התגוררו בין שתי מלחמות העולם מיעוט יהודי ורוב ערבי תחת שלטון מנדט בריטי . בין שלוש הקבוצות האלה - בריטים , יהודים וערבים - התפתחה מערכת יחסים רגישה ושבירה : היהודים ביקשו להקים את הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל , כפי שהובטח בהצהרת בלפור ובכתב המנדט , ואילו הערבים ביקשו למנוע זאת . הערבים תבעו מבריטניה לקיים את ההבטחות שניתנו , לפי טענותיהם , ל ׁ ִריף חסיין ממכה במכתבי מק-מהֹון ( עמ' , ( 14 שַ ולסגת מן ההבטחות שהעניקה לציֹונים בהצהרת בלפור . לבריטניה היו אינטרסים מובהקים באזור וכדי להשיגם היא ביקשה לבסס את כוחה ואת מעמדה במזרח התיכון . משום כך היא ביקשה לשמור על קשריה גם עם היהודים וגם עם הערבים . הציפיות המנוגדות של היהודים ושל הערבים מממשלת בריטניה יצרו דפוס התנהגות קבוע : עליית היהודים חוללה שינויים דמוגרפיים , התיישבותיים וכלכליים בארץ ישראל ; כתגובה יזמו הערבים אירועים אלימים המוניים , שכונו על ידי היהודים " מאורעות" והם ּ ּוונּו ְ נגד היהודים ; ממשלת בריטניה נהגה למנות ועדת חקירה , וזו הייתה מגישה דּוח ומסקנות ; ובעקבותיהם הייתה ממשלת בריטניה מגדירה מחדש את מדיניותה בארץ ישראל ב"ספר לבן . " את המאורעות אפיין קו אחיד : המון ערבי מּוסת היה מתנפל על שכונות יהודיות בערים המעורבות או על יישובים מבודדים , רוצח ובוזז מכל הבא ליד . בעת המאורעות הותקפו גם יהודים בדרכים . מעשי האלימות החוזרים ו ְ נ שְַ נים ותגובות הבריטים שהתלוו אליהם זיכו את הערבים בהישגים מדיניים . ואילו עליית היהודים לארץ ישראל שלא פסקה , בניית מוסדות ההנהגה , פיתוח ההתיישבות וחיי הכלכלה והתרבות - ביססו את היישוב העברי וחיזקו אותו . " ספר לבן" - ( White Paper ) מסמך שנוהגת ממשלת בריטניה לפרסם , גם בימינו , ובו היא מצהירה לפני הפרלמנט על מדיניותה בנושא מסוים . מקור השם הוא בכריכה הלבנה של המסמך . הבריטים פרסמו כמה "ספרים לבנים" בשאלת ארץ ישראל ; המוכרים שבהם : "הספר הלבן" של , 1922 "הספר הלבן" של , 1930 ו"הספר הלבן" של . 1939 כריכת "הספר הלבן" שפרסם פספילד , שר המושבות של בריטניה , 1930

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר