עמוד:42

כאשר נעשתה סוריה אזור מנדט צרפתי , לא היה כל קשר בינה לבין ארץ ישראל , שהייתה אזור מנדט בריטי . במציאות זו גברה בראשית שנות ה20- גישה אחרת בקרב ערביי ארץ ישראל . הם ניתקו עצמם מסוריה הגדולה והחלו לגבש זהות לאומית מיוחדת להם , ובמרכזה התביעה " פלסטין לפלסטינים . " בשנות ה20- גדלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מכ56- אלף תושבים ב1918- לכ170- אלף תושבים ב- 1931 ( עמ' . ( 25 היהודים רכשו קרקעות , הקימו יישובים ופיתחו את התשתית הכלכלית והפוליטית של היישוב היהודי . עובדות אלה עוררו חששות כבדים בקרב הערבים . בראשית שנות ה20- הם טענו שממשלת בריטניה ונציגה בארץ - הנציב העליון , הרברט סמואל - מנהלים מדיניות ּפְ רֹו-ציונית . הערבים קראו לממשלת בריטניה להפסיק את הגירת היהודים לארץ ישראל , לאסור על מכירת קרקעות ליהודים ולהקים מוסדות נבחרים בפלשתינה ( א"י ) על פי היחס הדמוגרפי בין הרוב הערבי למיעוט היהודי . חששות הערבים גברו בעקבות התבטאויותיו של וינסטֹון צ ֶ 'ְרצ ִ 'יל , שר המושבות הבריטי , בביקורו בארץ ישראל במרס . 1921 בדבריו לנציגי הערבים , הדגיש צ'רצ'יל את מחויבותה של בריטניה לעם היהודי . צ'רצ'יל הסביר כי מחויבות זו מעּוגנת בהצהרת בלפור , והוסיף והבהיר כי זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל , מקורה בזכותו ההיסטורית . צ'רצ'יל הבטיח לערבים שהגירת היהודים לארץ ישראל לא תגרום לני ׁ ּולם מאדמותיהם . ואולם דבריו לא הרגיעו את הערבים , ואווירת המתח ביניהם לבין היהודים הלכה והחריפה . הערבים שללו את זכותם של היהודים להתיישב בארץ ישראל והדגישו את זכותם על ארץ ישראל בכמה טיעונים : א . טיעון היסטורי - רק להם זכות היסטורית על פלסטין , שכן הם יושבים בה כ 1 , 300- שנים ברציפות , מאז הכיבוש הערבי במאה ה . 7- הערבים התעלמו לחלוטין מן הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ ישראל . ב . טיעון דמוגרפי - הם אוכלוסיית הרוב בפלסטין , והיתרון המספרי שלהם הוא ההוכחה לבעלותם על הארץ . ג . טיעון דתי - המוסלמים והנוצרים קשורים למקומות מקודשים בארץ ישראל : כיפת הסלע ומסגד אל-אקצא ַ - מקודשים לערבים המוסלמים ; וכנסיית הקבר הקדוש בירושלים , כנסיית המֹולד בבית לחם , כנסיית הבשורה בנצרת ואתרים אחרים - מקודשים לערבים הנוצרים . הערבים התעלמו מן הזיקה הדתית של היהודים לארץ ישראל ולמקומות המקודשים ליהדות . ד . טיעון פוליטי - הערבים קיבלו הבטחות מדיניות מן הבריטים לפי פרשנותם לחילופי המכתבים בין מקמהֹון לבין חסיין . גם בטיעון זה הם ביטלו לחלוטין את ההבטחות שנתנו הבריטים לציונים בהצהרת בלפור . הערבים העלו טיעונים גם נגד זכותם של היהודים על ארץ ישראל . הם אימצו את הטענה שהיהודים אינם אומה והיהדות היא דת בלבד , ומשום כך אין ליהודים זכות לריבונות על טריטוריה . לעומת זאת - הערבים הם אומה , ולכן , לטענתם , ארץ ישראל שייכת להם . לדבריהם , הגירת היהודים לארץ ישראל מבטלת את אופייה הערבי של הארץ , והציונים יוצרים במכּוון ָ שֵּ פ ֶ ל כלכלי בארץ ישראל כדי לר ֹ ו שּשּ את הערבים ולאלצם למכור את אדמותיהם . לטענתם , בין העולים בעלייה השלישית חדרו לארץ מַרגלים מברית המועצות , ובכוונתם להכין את המזרח התיכון למהפכה קומוניסטית . ו ִ ינס ְ ט ֹ ֹו צ ֶ 'ְרצ ִ יל - ( 1965-1874 ) מדינאי בריטי וסופר . כיהן בממשלת בריטניה בתפקידים שונים . במהלך מלחמת העולם השנייה ( 1940 ) מּונה לראש הממשלה והנהיג את בריטניה בעת המלחמה . נאומי העידוד שלו לאזרחי בריטניה היו לאחד מסמלי המלחמה . ביקור צ'רצ'יל במזרח התיכון , ירושלים , 1921 מימין לשמאל : גב' צ'רצ'יל , וינסטון צ'רצ'יל , הרברט סמואל , הא ֶ מיר עּבַדאל ְ ל ָ ה , גב' סמואל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר