עמוד:37

משברים כלכליים פוגעים בצמיחה הכלכלית הצמיחה הכלכלית של היישוב לּוותה ְ בשנות ה20- בשני משברים כלכליים שהאטּו את הצמיחה : א . משבר כלכלי ב : 1923- משבר זה התבטא במחסור בא ׁשְ ַראי , שכתוצאה ממנו עובדים רבים לא קיבלו משכורות ואחרים פוטרו מעבודותיהם . למיתון קשה זה גרמו סיום העבודות הציבוריות שיזם הממשל הבריטי ( עמ' ( 16 ומחסור בהשקעות הון פרטיות ובתרומות לקרנות הלאומיות . ב . משבר כלכלי בשנים : 1927-1926 משבר זה האט את התפתחות המשק בארץ , ופגע בראש ובראשונה בתל אביב . תחילת המשבר ניכרה בעיקר בענף הבנייה : בניית הבתים פחתה , היקף מכירת המגרשים ירד ומחירי המגרשים צנחו , הביקוש לדירות הצטמצם ושכר הדירה ירד . עקב כך נפגעו גם כל העיסוקים הקשורים לענף הבנייה : מפעלים וחנויות שייצ ְ רּו ומכרו חומרי בניין נסגרו , הצטמצמו או פשטו רגל - והאבטלה גאתה . סמל נתונים מחיי הכלכלה בארץ ישראל בשנים 1937-1929 . 1 מה אפשר להסיק מן הנתונים על התפתחות חיי הכלכלה בארץ ישראל ? הסבירו . . 2 מה א ִ פשר את הצמיחה הכלכלית של היישוב ? גידול האוכלוסיה העירונית בשנים 1931-1922 . 1 מה מייחד את הערים : ירושלים , חברון , צפת וטבריה ? . 2 מה ההבדל בין תל אביב לבין יתר הערים שבהן התרכזה אוכלוסייה יהודית ? . 3 על איזו מגמה מעידים הנתונים בטבלה ומה השפיע על מגמה זו ? . 4 באילו ערים היה גידול ניכר של האוכלוסייה היהודית ? מדוע ? . 5 באיזו עיר פחתה האוכלוסייה היהודית ? מדוע ? ) תוכלו להיעזר בעמ' ) . 44-43

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר