עמוד:31

מבזק בין שתי מלחמות העולם הלכה וגדלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל . רוב היהודים היו תושבי הערים . שלושה גלי עליה מרכזיים הגיעו לארץ ישראל בשנים : 1939-1919 העלייה השלישית , העלייה הרביעית והעלייה החמישית . לכל אחת מן העליות היה מאפיין אידאולוגי וחברתי בולט . בבחירות למוסדות כנסת ישראל ב1920- התנהלה פעילות פוליטית ע ֵ ָרה , והתמודדו ארגונים שקמו על בסיס כלכלי-מקצועי , רשימות עדתיות , מפלגות ציוניות ומפלגות לא ציוניות . המפלגות הציוניות כללו מפלגות פועלים , מפלגות מרכז וימין , ומפלגות דתיות . המפלגות הלא ציוניות כללו את הק ֹ ומּוניסטים מצד אחד ואת "אגודת ישראל" מצד אחר . מוקד מחלוקת נוסף הייתה שאלת ה ּבַ ע ֲ לּות על האדמות : למי תהיה בעלות על אדמות הארץ ? האם האדמות יהיו רק בבעלות הלאום או גם בבעלות פרטית ? ומה יהיה אופייה של החברה שתקום בארץ - חברה סוציאליסטית שוויונית או חברה ליברלית קפיטליסטית ? גם שאלת העבודה העברית הייתה נושא למחלוקת , ולא אחת הגיעה לעימות אלים בין המחנות היריבים . הוויכוח בנושא זה לא היה חדש . איכרי המושבות עולי העלייה הראשונה העדיפו , משיקולים של ֶרו ַ וח ויעילות , להעסיק פועלים ערבים מנוסים וזולים בקטיף ובעבודות הפרדס והשדה , בשעה שפועלים מן העלייה השנייה היו מחוסרי עבודה . המתח בנושא זה הביא להתלקחות אלימה בפרדסי פתח תקווה בעונת הקטיף של שנת : 1927 פועלים יהודים מנעו את כניסת הפועלים הערבים לעבודה . האיכרים הזמינו לעזרתם את המשטרה הבריטית , והשוטרים התנפלו על הפועלים היהודים , אסרו חלק מהם ופצעו אחרים . בתגובה , יזמה ההסתדרות הפגנת מחאה והשתתפו בה מאות אנשים . אירועי הקטיף בפתח תקווה גרמו לאווירה מתוחה ביישובים . המחלוקת בין המחנות הסתיימה בפ ְׁשָ ָרה שהולידה המציאות . במהלך השנים 1931-1921 הושקע בארץ ישראל בעיקר הון פרטי . השקעות ההון הלאומי בשנים אלו הגיע לכ שְָ לי שָ לעומת שני שלישים הון פרטי . התרומות לקרנות הלאומיות הלכו ופחתו , וההסתדרות הציונית התקשתה בגיוס כספים . מציאות זו הובילה את שני המחנות להכיר בצורך בשיתוף פעולה בבניין הבית הלאומי בין ההון הלאומי להון הפרטי . תעודה מיהו חלוץ ? שני המחנות החברתיים היו חלוקים גם בשאלה "מיהו חלוץ " ? האם - כמו שקבעו הפועלים - רק מי שפונה לעבודת אדמה ולהתיישבות על אדמה לאומית הוא חלוץ , או חלוץ הוא גם המקים מפעל תעשייה ובית מלאכה בחברה הנבנית ? [ ... ] הסוחר היהודי שבא לארץ כדי לפתח ענף חדש של מסחר , כדי להכניס את ארץ ישראל לתוך מעגל המסחר העולמי , איש התעשייה שבא ליצור או לפתח בארץ ענף תעשייה ולהמציא אפשרות של פרנסה ועבודה לפועל העברי - זכאים לדרוש יחס של כבוד אליהם ואל עבודתם . גם חלוצי המסחר והתעשייה בארץ ענייה ושוממה זו חלוצים הם ; גם עליהם הוטל משא כבד של יצירה וקורבנות . חוששני לומר : הרגשת " אתה ּבח ַ ְרתנּו , " ה ַ ח ַ יה בתוך ציבור הפועלים והמכריזה על עצמה בפומבי ובקול רעש גדול , עשויה לשמש עיכוב להתפתחות החלוציות בענפי המסחר והתעשייה . [ ... ] אין להעמיד את התורה הציונית על רגל אחת של הלכה פסוקה אחת , של עיקר רוחני אחד מסוים ; ואין להעמיד את המפעל הציוני על מגמה סוציאלית אחת מסוימת , על צורה מׁשִקית ִ אחת מסוימת , על מעמד אחד מסוים . [ ... ] בלי העבודה המשותפת והאחריות המשותפת של כל חלקי העם לא תתגשם הציונות . [ ... ] אין " דרך" לציונות אבל יש לה "דרכים . " ) מ' גליקסון , כתבים א , ' עמ' ) 47 1 בשאלת "מיהו חלוץ , " ? הכותב מביע ביקורת ונוקט עמדה . מהי הביקורת ומהי העמדה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר