עמוד:29

ארגון על-מפלגתי מייצג את העובדים בדצמבר 1920 הוקמה " ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל , " ובקיצור : " ההסתדרות . " ההסתדרות הייתה מסגרת-על כלכלית , פוליטית וחברתית . הקמתה הייתה מע ֵ ין מילוי צוואתו של יוסף טרומפלדור , שיצא ב"קול קורא" כמה חודשים לפני נפילתו , להקים ארגון על-מפלגתי שידאג לצורכי הפועלים ויסייע בקליטת המוני היהודים הנרדפים מרוסיה . עם הקמת ההסתדרות הושגה המטרה ופחתה תלּותם של הפועלים בשירותים שסיפקה להם כל מפלגת פועלים בנפרד . ההסתדרות עסקה במגוון רחב של פעולות : מצד אחד - פעולות שנועדו להבטיח את תנאי הקיום של הפועלים השכירים בערים ובמושבות ואת המשך ההתיישבות החקלאית , ומצד אחר - פעולות שנועדו לחזק את תנועת הפועלים בארץ ישראל . ההסתדרות טיפלה בזכויות העובדים , ּוב ְ צדן ִ - בבעיות לאומיות ומעמדיות , המצויות בדרך כלל בתחום אחריותה של המדינה . ההסתדרות פעלה לאיתור מקומות עבודה , להסדרת תנאי העבודה של העובדים ולשכרם . כאשר גדלה האבטלה , נהגה ההסתדרות לערוך מדי פעם בפעם מגּב ִ ית בקרב חבריה , לפדומת ְ ימי עבודה ולסייע למובטלים בכסף שנאסף . ההסתדרות גם סייעה לעולים לרכוש מקצוע בקורסי הכשרה שארגנה , קיימה שיעורי עברית וסיפקה את שירותי הבריאות לעובדים במסגרת " קופת חולים . " נוסף על כל אלה שימשה ההסתדרות גם גוף מעסיק מרכזי , ופועלים רבים מצאו עבודה במפעלים שהקימה , כגון : " סֹולל ּ ֹונה" - חברה שהוקמה ב1924- כדי לבצע עבודות סלילה ובנייה ועסקה גם בייצור חומרי בנייה ; " תנובה" - ארגון שהוקם ב1926- כדי לשווק תוצרת חקלאית של ההתיישבות ומאוחר יותר הקים מפעלים לייצור מוצרי חלב . ההסתדרות הקימה גם את חברת הביטוח " הסנה , " ואת " בנק הפועלים . " בשנות קיומו היו ב"גדוד העבודה" 44 פלוגות עבודה שעסקו בעבודות שונות ברחבי הארץ : בסלילת כבישים ; בבניית שכונת בית הכרם בירושלים ; בסיתּות אבנים לבניין הגימנסיה " ְרחביה" בירושלים ; בדיג ; בכווָרנּות ; בשיקום ְ ְ הריסות בכפר גלעדי ועוד . כל ההכנסות של פלוגות העבודה נמסרו לקופה המשותפת , והקופה סיפקה את צורכי הפרט . הריכוז הגדול של חברי הגדוד היה במחנה מגדל , לחוף הכינרת , וחבריו עבדו בסלילת כביש טבריה-טּבחה ְ . אולם תוך זמן קצר נחלשה ההסכמה הכללית , וב"גדוד העבודה" התגלעו מחלוקות ופרצו ויכוחים על אופי הקופה המשותפת ועל כיוון ההתפתחות הרצוי של " גדוד העבודה . " המחלוקות הובילו לפילוג : קבוצת חברים פרשה מ"גדוד העבודה" ושבה לברית המועצות כדי להקים שם ק ֹ ומּונה . בשנת , 1927 כשבע שנים לאחר הקמתו , התפרק הגדוד . דוד בן גוריון בטקס הנחת אבן הפינה לבניין "בית הפועלים" בירושלים , 1924 בשנות ה20- כיהן דוד בן גוריון בתפקיד מזכיר ההסתדרות הכללית של העובדים . מספרים כי באחד האירועים קראו לעברו מובטלים : "מנהיג , תן לחם " ! בן גוריון השיב : "לחם אין לי . חזון יש לי " . סיתּות אבנים לבניית בתים בשכונת ְרחביה בירושלים , 1923

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר