עמוד:24

האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל גדלה על פי נתוני מפקד האוכלוסייה הראשון שערכו הבריטים ב , 1922- ישבו בארץ ישראל כ84- אלף יהודים ורק כ15- אלף מתוכם ביישובים הכפריים . מאז ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה ב1939- הלכה וגדלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל . רוב היהודים היו תושבי הערים והם עסקו בעיקר במלאכה , במסחר ובשירותים . שלושה גלי עלייה מרכזיים הגיעו לארץ ישראל המנדט ֹ ִרית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם , ונוהגים למנ וִ ת אותם בסדר זה : העלייה השלישית , העלייה הרביעית והעלייה החמישית העליות נקראות כך על פי סדר הגעתן לארץ ישראל . העליות שקדמו להן , העלייה הראשונה והעלייה השנייה - הגיעו לארץ ישראל עוד בתקופת השלטון העות'מאני . חברת היישוב הלכה וגדלה בשנות ה20- וה30- והייתה מורכבת מעולים שהגיעו מארצות שונות והיו בעלי אידאולוגיות שונות . לכל אחד מגלי העלייה היה מאפיין חברתי ואידאולוגי בולט , גם אם הוא התייחס רק לחלק מן העולים . לדוגמה : העלייה השלישית נחשבת ל"עלייה החלוצית , " ונקראת על שם עולי תנועת "החלוץ" שפנו להתיישבות חקלאית - אף שרבים מבני העלייה הזאת לא עלו לארץ במסגרת " החלוץ" והתיישבו במרכזים עירוניים . ואילו העלייה הרביעית נחשבת ל"עלייה בורגנית" - אף שרבים מבני העלייה הזאת פנו להתיישבות חקלאית . העלייה השלישית - ( 1923-1919 ) במהלכה עלו לארץ ישראל כ35- אלף עולים , ובהם צעירים , רובם רווקים ממזרח אירופה , בעיקר מרוסיה ומפולין . העלייה הרביעית - ( 1928-1924 ) במהלכה עלו לארץ ישראל בעיקר בשנתיים הראשונות כ60- אלף עולים ( היישוב מנה אז כ95- אלף תושבים יהודים . ( כ 40 % - מהם הגיעו מפולין , ובלטו בתוכם בני המעמד הבינוני שהביאו לארץ ישראל הון פרטי . בעקבות משבר כלכלי בארץ ישראל בשנים 1927-1926 החלה ירידה גדולה . בשנת 1927 היה מספר היורדים מארץ ישראל כמעט כפול ממספר העולים אליה ( תרשים בעמ' . ( 38 העלייה החמישית - ( 1936-1932 ) במהלכה עלו לארץ ישראל כ250- אלף עולים . שיאה של עלייה זו היה בשנת , 1935 אז הגיעו לארץ ישראל כ65- אלף עולים . בעלייה זו בלטו בייחודם העולים מגרמניה . העלייה הראשונה - ( 1903-1881 ) במהלכה עלו לארץ ישראל כ25- אלף עולים ממזרח אירופה ובעיקר מרוסיה ומרומניה . בעלייה זאת בלטו עולים שהשתייכו לאגודות "חיבת ציון , " ולכן היא נחשבת ל"עליית חובבי ציון . " העלייה השנייה - ( 1914-1903 ) במהלכה עלו לארץ ישראל כ30- אלף עולים . כ 90 % - מן העולים ירדו מארץ ישראל כי התקשו להסתגל לתנאי החיים הקשים בה . העולים הגיעו בעיקר ממזרח אירופה . בעלייה זאת בלטו צעירים סוציאליסטים והיא נחשבת לעליית פועלים . תנועת "החלוץ" - נוסדה ב1917- ברוסיה . מספרם של חברי התנועה גדל בהתמדה ולאחר מלחמת העולם הראשונה קמו סניפים של התנועה בקהילות היהודים במדינות אירופה , בארצות הברית ובארצות האסלאם . ב1921- נוסדה ההסתדרות העולמית של "החלוץ . " הקונגרס הציוני הכיר בה , וסניפי תנועת "החלוץ" נתמכו בידי מוסדות התנועה הציונית . אחד ממייסדי "החלוץ" היה יוסף טרומפלדור ( עמ' . ( 14 חברי "החלוץ" הכשירו עצמם לחיים בארץ ישראל , ּבחו וִ ת הכשרה מיוחדות , ובהן התנסו בעבודה חקלאית ובחיי שיתוף . מפלגות וארגונים ביישוב עולים מגיעים לנמל יפו , 1933 העולים הורדו מן האניות לסירות , שהעבירו אותם לנמל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר