עמוד:23

אספת הנבחרים הייתה מעין ּפַ ְרלמנט של היישוב ונקבע כי הבחירות לה ייערכו אחת לארבע שנים . מתוך אספת הנבחרים נבחר הוועד הלאומי - גוף מבצע . ומתוכו נבחרו שני גופים ששירתו את צורכי היישוב : מליאת הוועד הלאומי , והנהלת הוועד הלאומי . הרבנות הראשית הייתה אחראית לענייני הדת של היישוב ולענייני האי ׁ ּות , ובראשה עמדו שני רבנים ראשיים : רב ספרדי ורב אשכנזי . המוסדות הנבחרים ייצגו את היישוב היהודי בארץ ישראל לפני הממשל הבריטי במשך כל תקופת המנדט . הממשל הבריטי הכיר במוסדות הנבחרים של היישוב במסגרת תקנות כנסת ישראל שפורסמו ב . 1928- תקנות כנסת ישראל לא חייבו את יהודי ארץ ישראל להצטרף לכנסת ישראל . ההצטרפות הייתה רשות בלבד . כל יחיד / ה או כל קבוצה יכלו לפרוש מכנסת ישראל ולפנות אל ממשלת המנדט באופן ישיר . עניין זה החליש את כוחה של כנסת ישראל . החרדים פרשו מכנסת ישראל בעקבות ויכוח בשאלת זכות הבחירה לנשים , והקימו לעצמם מוסדות משלהם . האיסור להטיל מסים ולגבֹותם , וריבוי מפלגות וארגונים - הק ׁ ּו על פעולת המוסדות של כנסת ישראל . החל ב1921- ייצגה ההנהלה הציונית של ארץ ישראל את התנועה הציונית בארץ ישראל . מחלקותיה פעלו כל אחת בתחומה והיו בקשר עם המחלקות המקבילות להן בממשלת המנדט . ב1929- הוקמה הסוכנות היהודית המורחבת וישבו בה נציגי העם היהודי - ציונים ולא ציונים כאחד . נקבע כי נשיא ההסתדרות הציונית יתמנה לנשיא הסוכנות היהודית . ד"ר חיים ויצמן התמנה לנשיא הסוכנות היהודית עם הקמתה . מעמדה של הסוכנות היהודית הוכר כבר בסעיף 4 של כתב המנדט , עניין שהעניק למעמדה תוקף בינלאומי . הסוכנות היהודית נעזרה בפעולותיה בכספי "קרן היסוד" ו"קרן קיימת לישראל . " מוסדות התנועה הציונית ומוסדות היישוב נקראו "המוסדות הלאומיים . " למוסדות התנועה הציונית הייתה עליונות על מוסדות היישוב , והם עסקו גם בענייני חוץ של היישוב ושל התנועה הציונית וגם בנושאי פנים - עלייה והתיישבות . מוסדות היישוב עסקו בענייני פנים בלבד . חולשתם של מוסדות היישוב נבעה בין היתר מתלּותם הכלכלית במוסדות התנועה הציונית . הם נזקקו לתקציבים ממוסדות התנועה הציונית , ולא הייתה להם סמכות להטיל מסים . מוסדות התנועה הציונית היו אחראים למתן רישיונות העלייה וגם עניין זה גרם לעליונותם על מוסדות היישוב . היישוב התפתח כחברה דמוקרטית הודות להשפעת האוטונומיה שהייתה נהוגה בקהילות היהודיות , הודות להתנהלות הדמוקרטית של מוסדות התנועה הציונית , והודות למסורת הדמוקרטיה הפרלמנטרית של בריטניה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר