עמוד:19

היישוב מקים מוסדות נבחרים ב19- באפריל , 1920 עוד בתקופת הממשל הצבאי הבריטי , התקיימו בארץ ישראל בחירות לאספת הנבחרים הראשונה של היישוב . בבחירות התמודדו 20 רשימות , וכ 70 % - מכלל בעלי זכות הבחירה מימשו את זכותם והצביעו - ע ֵ דּות לחשיבות הרבה שייחס היישוב לבחירות . בכנס הראשון של אספת הנבחרים - מע ֵ ין פרלמנט שהיה אמור להיבחר אחת לארבע שנים - נבחרו המוסדות הפוליטיים של היישוב . מוסדות אלה שימשו בסיס להתפתחות היישוב ּכי ׁ ּות לאומית פוליטית . למעשה התקיימו הבחירות לאספת הנבחרים ארבע פעמים בלבד , בשנים 1944 , 1931 , 1925 , 1920 ( תרשימים בעמ' . ( 20 מכיוון שאספת הנבחרים התכנסה לעתים רחוקות , נבחר מתוכה ועד לאומי - גוף מבצ ַ ֵ ע , ַ שנועד להוציא אל ה ּ ֹוע ַ ל את החלטות אספת הנבחרים , ולנהל את ענייני היישוב בתקופות שבהן היא לא התכנסה . ואולם הוועד הלאומי היה גוף גדול מכדי למלא תפקיד ביצועי . לכן ּבְ פֹוע ַ ל שירתו שני גופים את צורכי היישוב : א . מליאת הוועד הלאומי - מילאה את מקומה של אספת הנבחרים והייתה מעין ּפֹ ְרלמנט . ב . הנהלת הוועד הלאומי - פעלה כרשות מבצעת של היישוב וייצגה אותו במגעיו עם ממשלת בריטניה . ד"ר חיים וייצמן - ( 1952-1874 ) נשיא ההסתדרות הציונית בשנים , 1946-1921 חוץ מבשנים . 1935-1931 מדען , והנשיא הראשון של מדינת ישראל . היה שותף בכיר במשא ומתן שהביא לפרסום הצהרת בלפור . בין היתר נקראים על שמו היישובים כפר הנשיא , גן חיים ובית הספר "א שֶּ ל הנשיא" וכן מכון וייצמן למדע ברחובות . המוסדות הלאומיים פרק ב : המערכת הפוליטית , הכלכלית והחברתית של היישוב ועד הצירים מגיע לארץ ישראל באפריל , 1918 עוד לפני תום מלחמת העולם הראשונה , נשלח לארץ ישראל ועד הצירים לארץ ישראל . הבריטים ראו בוועד גוף המייצג באופן זמני את ההסתדרות הציונית בארץ ישראל , וגוף המייעץ לשלטון המנדטורי בארץ ישראל בעניין הקמת הבית הלאומי היהודי . בראש ועד הצירים עמד בתחילה ד"ר חיים ויצמן ובצ ִ דֹו קצין קישור בריטי . ועד הצירים מילא את תפקידו עד 1921 ופעל לשיקום היישוב היהודי לאחר המלחמה בתחומים שונים : אספקת מזון ומים , תעסוקה , בריאות וחינוך . הוועד הפעיל שירותי בריאות , סייע בהדברת מחלות כמו מלְריה וגְרע ְ ֶ נת ( מחלת עיניים , ( תמך במערכת החינוך , סייע בהלוואות לנזקקים ועוד . פעולות ועד הצירים מּומנּו בעיקר מתרומות של יהודי ארצות הברית . ועד הצירים התקשה לפעול מכיוון שארץ ישראל הייתה עדיין תחת ממשל צבאי בריטי . חיים ויצמן ) שני מימין ( וחברי ועד הצירים בתחנת הרכבת בלוד , אפריל 1918

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר