עמוד:18

לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריונית אביבה חלמיש טוענת : "בכתב המנדט על ארץ ישראל יש שלושה סוגי סעיפים : סעיפים כלליים שאפשר להחילם על כל אחד משטחי המנדט מסוג א . ' סעיפים המיוחדים לארץ ישראל בשל קדושתה לשלוש הדתות המ ֹ ֹוֹותיאיסטיֹות . סעיפים המיוחדים לארץ ישראל משום ׁשּ ּכלּולה בהם התחייבות של בריטניה כלפי הציונים " ] ... [ מבית לאומי למדינה בדרך , כרך א , עמ' ( 117-116 א . היעזרו בכתב המנדט ( עמ' ( 11 ומיינו את סעיפיו על פי הסוגים האלה . ב . יש חוקרים הטוענים כי כתב המנדט הוא מסמך פרו-ציוני . הסבירו . . 2 הגאוגרף גדעון ביגר טוען כי "הפוליטיקה היא שקבעה את גבולות ארץ ישראל" וכי "הבריטים היו נותני הטון בכל תהליך קביעת גבולות ארץ ישראל " . ( מושבת כתר או בית לאומי , עמ' ( 38 א . כיצד נקבעו הגבולות של ארץ ישראל ? ב . על מה מבוססות טענותיו של ביגר ? הדגימו . . 3 פיתוח ארץ ישראל על ידי שלטונות המנדט הבריטי היה פרי של שילוב בין צורכי הממשל לבין הצרכים של תושבי ארץ ישראל . א . באילו תחומים פעלו שלטונות המנדט הבריטי כדי לפתח את ארץ ישראל ? הדגימו . ב . כיצד שילבו פעולות השלטון המנדטורי בין צורכי הממשל לבין צורכי התושבים ? מבזק בראש הממשל האזרחי הבריטי עמד נציב עליון שהיו לו סמכויות נרחבות : מפקד עליון של הצבא והמשטרה , ראש הרשות המחוקקת , ראש הרשות המבצעת . הנציב העליון דיווח על האירועים בארץ ישראל למשרד המושבות ולפרלמנט בבריטניה . ממשלת המנדט קבעה ב1922- את הי ׁ ּות המדינית החדשה והיא נקראה : ּפ ָ לסטיין באנגלית , ּפ ָ ל ff תינה ְ ( א"י ) בעברית , ופ ִ לסטין בערבית . תהליך הגדרת גבולותיה של הי ׁ ּות המדינית החדשה היה מורכב ועלו בו שיקולים מדיניים שונים . ירושלים נקבעה כבירתה של פלשתינה ( א"י , ( וכל תושביה קיבלו אזרחות אחת - אזרחות פלשתינית ( ארצישראלית . ( אנגלית , עברית וערבית נקבעו כשלוש השפות הרשמיות של פלשתינה ( א"י , ( ולירה ארצישראלית ( לא"י ) - כמטבע הרשמי . ממשלת המנדט הקימה בארץ ישראל מערכת משפט , ולשופטים התמנּו גם יהודים וגם ערבים . בתי המשפט נשענו על החוק העות'מאני , על החוק הבריטי ועל פקודות השלטון המנדטורי . ממשלת המנדט פיתחה תשתיות תחבורה ותקשורת בארץ ישראל . התשתיות נועדו לסייע לשלטונות המנדט לשלוט בארץ ישראל ולתרום לרווחת התושבים . ממשלת המנדט תרמה לפיתוח פלשתינה ( א"י ) גם בתהליך רישום הקרקעות , בפקודת התכנית לבינוי ערים , בשיפוץ נמל יפו ובהקמת נמל חיפה . בפלשתינה ( א"י ) פיתחו שלטונות המנדט שירותי בריאות וחינוך ואלה סייעו בעיקר לאוכלוסייה הערבית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר