עמוד:14

בצד המשא ומתן על קו הגבול התקיפו ערבים את יישובי אצבע הגליל : מטולה , כפר גלעדי , חמָרה ותל חי . על הגנת היישובים פיקד יוסף טרּומּפלדֹור , אבל הם לא החזיקו מעמד מול התקפות הערבים , ובהגנה על תל חי בי"א באדר תר"פ ( מרס ( 1920 נהרגו טרומפלדור ואחדים מחבריו , והיישובים ננטשו . קו הגבול הצפוני של ארץ ישראל נקבע באופן סופי במרס . 1923 ב . הגבול המזרחי - גם קביעת קו הגבול המזרחי של ארץ ישראל לא הייתה קלה , והייתה כרוכה בדיונים ובפ ְׁ ׁשרֹות . בעת פרסום הצהרת בלפור כללה ארץ ישראל את הגדה המערבית ואת הגדה המזרחית של הירדן . ב1922- קבעו הבריטים כי נהר הירדן יהיה הגבול המזרחי של ארץ ישראל , והגדה המזרחית של נהר הירדן תימסר לניהול האמיר עּבדאללה , בנו של ה ff ַ ִריף חסיין - האמיר של מכה . בהחלטה זו קבעו הבריטים כי הצהרת בלפור אינה חלה עוד על עב ֵ ֶ ר הירדן המזרחי . עם זאת , מבחינה מנהלית עבר הירדן המזרחי נותר קשור לארץ ישראל - לגדה המערבית של נהר הירדן , וסמכויותיו של הנציב העליון הבריטי שישב בירושלים חלו גם עליו . מסירת האזור שממזרח לירדן לניהול האמיר עּב ַ ְ דאללה עוררה כעס ּבקֶרב ְ מנהיגים ציונים וחברי התנועה הציונית בארץ ובעולם , שראו בעבר הירדן המזרחי חלק בלתי נפרד מארץ ישראל . ג . הגבול הדרומי - לעומת הגבול הצפוני והגבול המזרחי , הוסכם על קו הגבול הדרומי של ארץ ישראל במהירות , משום שהוא נותר כפי שנקבע מאז 1906 על ידי הבריטים . באותה תקופה הבריטים שלטו על מצרים וביקשו להגן על תעלת סּואץ . לכן הם צירפו לשטחיהם גם את חצי האי סיני . האימפריה העות'מאנית , שהאזור היה בתחומי שלטונה , הייתה חלשה ב1906- מכדי להתנגד לבריטניה ונאלצה לקבל את קו הגבול שקבעה בריטניה . קו הגבול הדרומי של ארץ ישראל הפריד בין שטחים שהיו בשליטת בריטניה . באנגלית הי ׁ ּות המדינית ּפלסטיין החדשה Palestine ) שהוגדרה , ( בעברית ב - 1922- ּפלׂשתינה נקראה ) א"י ( ובערבית פ ִ לסטין . ( ?????? ) השם בעברית נקבע כפשרה בין תביעת הבריטים לשם " ּפ ָ ל ff תינה ְ " לבין תביעת הציונים לשם " ארץ ישראל , " ׁש ֵ ם שהתנגדו לו גם הבריטים וגם הערבים . ירושלים נקבעה לבירתה של פלשתינה ( א"י , ( וכל תושבי ארץ ישראל היו בעלי אזרחות אחת - אזרחות פלשתינית ) ארצישראלית . ) יוסף טרומפלדור - ( 1920-1880 ) לוחם ופעיל ציוני . יליד רוסיה . לחם במלחמת רוסיה-יפן , ( 1904 ) נפצע קשה וידו נקטעה . עלה לארץ ישראל לראשונה ב1912- ושהה בחוות מגדל ואחר כך בדגניה . בהיותו נתין רוסי גורש מן הארץ על ידי השלטון העות'מאני במלחמת העולם הראשונה . באותה מלחמה פיקד על "גדוד נהגי הפרדות" בחזית גליפולי . ב1917- שב לרוסיה והיה ממקימי "החלוץ . " חזר שוב לארץ ישראל ב . 1919- נהרג בהגנה על תל חי . על שמו קיבוץ תל יוסף ותנועת הנוער בית"ר . ה ff ַ ִריף חסיין - ( 1931-1852 ) האמיר של מכה שבחצי האי ערב . בחילופי מכתבים שהחלו באוקטובר 1914 בינו לבין ס ֵ ר הנרי מ ֶ ק-מהֹון - הנציב העליון הבריטי במצרים , הבטיח השריף חסיין את השתתפותו במלחמה בצד בריטניה ונגד האימפריה העות'מאנית ששלטה באזור . הוא התנה את השתתפותו במלחמה , בהקמת מדינה ערבית עצמאית בראשותו בשטחי האימפריה העות'מאנית שבהם יושבים ערבים . במהלך ההתכתבות לא סורטטו ולא נקבעו הגבולות . למרות זאת מכתבי מק-מהון היו מאוחר יותר בסיס לתביעת הערבים להקים מדינה ערבית שתכלול גם את ארץ ישראל . פלשתינה ) א"י ( - מקור השם "ּפל ff תינה" בשמה של ארץ ּפלׁשת , המכונה בתנ"ך על פי רוב "ארץ פלשתים" ולפעמים גם "שדה פלשתים . " מפה : 2 גבולות ארץ ישראל המנדטורית , 1922

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר