עמוד:8

בניין הבית הלאומי ( 1945-1918 ) בניין הבית הלאומי בשנים 1945-1918 התאפיין בהתפתחות מוסדות כנסת ישראל , בבניית חברה בעלת מודעּות פוליטית גבוהה , בהתיישבות בעיר ובכפר ובפיתוח חיי תרבות . בצד אלה הלכו והתפתחו כוחות המגן של היישוב גם באופן לגאלי גם באופן בלתי לגאלי . התפתחות היישוב לּוותה ְ בהתגברות המתח בין המיעוט היהודי לבין הרוב הערבי . ליהודים ולערבים היו ציפיות מנוגדות מממשלת המנדט . לכן התפתחה בין הבריטים , היהודים והערבים מערכת יחסים רגישה ושבירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר