עמוד:4

יחידה 2 המאבק לעצמאות 127-70 ........ ( 1949-1945 ) פתיחה וציר זמן 71-70 ........................................................... פרק ה : הדרך אל כ"ט בנובמבר : 72 ... 1947-1945 מדיניות בריטניה בשאלת ארץ ישראל לאחר המלחמה 72 ........... ממשלת הליי ּ ֹור ממשיכה במדיניות "הספר הלבן" 72 .......................... מדיניות הליי ּ ֹור משפיעה על גורל העקורים היהודים 72 .................... ארצות הברית מתערבת בשאלת העקורים 73 ....................................... בריטניה וארצות הברית מקימות ועדת חקירה 73 ............................... מבזק 74 .............................................................................. מאבק היישוב לסיום המנדט מחריף 75 .................................... היישוב מאחד את כוחותיו למאבק בבריטים 75 ................................... " תנועת המרי העברי" פועלת נגד בריטניה 75 ........................................ הבריטים נוקטים צעדי ענישה 75 ........................................................... " תנועת המרי העברי" מתפרקת 76 ......................................................... מבזק 77 .............................................................................. בין מאבק צמוד למאבק רצוף 78 ............................................. מחלוקת בשאלת דרכי המאבק 78 ......................................................... ההעפלה משמשת מנוף להקמת מדינה יהודית 79 ................................ הקמת יישובים - חזית נוספת במאבק 81 ............................................ המאבק הרצוף מחריף 82 ........................................................................ מבזק 83 .............................................................................. שאלת ארץ ישראל נמסרת לאו"ם 85 ...................................... מפנה ְ במדיניות ממשלת בריטניה 85 ...................................................... ועדת חקירה מיוחדת של האו"ם לשאלת ארץ ישראל 86 ................... מדיניות המעצמות בשאלת ארץ ישראל קשורה במלחמה הקרה 86 ... ועדת אונסקו"פ מפרסמת את המלצותיה 88 ........................................ האו"ם מחליט על הקמת שתי מדינות 89 ............................................. היהודים , הערבים והבריטים מגיבים על החלטת האו"ם 89 ............... כמה גורמים משפיעים על ההצבעה באו"ם 91 ..................................... מבזק 92 .............................................................................. לחזרה ולדיון 93 .................................................................... פרק ו : מלחמת העצמאות - מלחמה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית 94 .................. מלחמת העצמאות : שלבים , מאפיינים וכוחות לוחמים 94 ............ שני שלבים במלחמת העצמאות 94 ........................................................ הכוחות הלוחמים של היהודים 94 ......................................................... הכוחות הלוחמים של הערבים 96 .......................................................... מבזק 97 ............................................................................. נובמבר - 1947 מאי : 1948 התגוננות ויוזמה צבאית 98 .............. הערבים פותחים במלחמה 98 ................................................................. הערבים פועלים נגד התחבורה העברית 98 ........................................... ארצות הברית נסוגה מתכנית החלוקה 100 ............................................ הישגים בביצוע תכנית ד 101 .................................................................... מבצע נחשון - מפ ְ נה במלחמה 102 ........................................................... מבזק 104 .............................................................................. קמה מדינת ישראל 105 .......................................................... מּוקמים מוסדות מדיניים חדשים 105 ..................................................... להכריז !? ההנהגה מתמודדת עם דילמה 105 ........................................... דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל 109 .................................. מבזק 110 .............................................................................. לחזרה ולדיון 111 ................................................................... פרק ז : מלחמת העצמאות - מלחמה בין מדינות , והסכמי שביתת נשק 112 ....... הפלישה והדיפתה : 15 במאי 11 - 1948 ביוני 112 ............... 1948 צבאות מדינות ערב פולשים למדינת ישראל 112 .................................... פרשת קרב ניצנים - כניעה וחקירה 114 .................................................. צה"ל - צבא הגנה לישראל - מוקם 115 ................................................. מבזק 116 .............................................................................. בין הפוגה למבצ ְ ְ ע ֵ י ההכרעה : 11 ביוני - 1948 15 באוקטובר 117 .......................................................... 1948 ההפוגה מנוצלת להתאוששות ולהתארגנות 117 ..................................... " פרשת אלטלנה" גורמת לפילוג 118 ......................................................... הישגים למתקפה של צה"ל 119 ............................................................... האו"ם קובע הפוגה נוספת 119 ................................................................ ּבֹ ְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם - נרצח 120 ............................................ מבזק 121 .............................................................................. הכרעת המלחמה ותוצאותיה 121 .............................................. הישגים לצה"ל במבצעים צבאיים בדרום ובצפון 121 ............................ תוצאות צבאיות , אנושיות ומדיניות למלחמה 123 ................................. מבזק 126 .............................................................................. לחזרה ולדיון 127 .................................................................... יחידה 3 מדינת ישראל במזרח התיכון 211-128 ...... פתיחה וציר זמן 129-128 ........................................................ פרק ח : המזרח התיכון בצל ֵ הד ֵ ק ֹ ֹוֹוניז ִ ַ צי ְ ָ ה והמלחמה הקרה 130 ................................................. עמים וארצות בתהליך של דקולוניזציה ועצמאות 130 .................. מדינות אירופה משתלטות על שטחים באסיה ובאפריקה 130 .............. עמים נאבקים לעצמאות 130 .................................................................... גורמים בינלאומיים ומקומיים משפיעים על הדקולוניזציה 132 ........... המבנה המדיני של המזרח התיכון 133 ..................................................... מאבק אלים לעצמאות אלג'יריה 134 ...................................................... מבזק 136 .............................................................................. המלחמה הקרה משפיעה על המזרח התיכון 136 .......................... חשיבותו של המזרח התיכון גוברת 136 ................................................... המאבק הבינגושי מתחולל גם במזרח התיכון 138 ................................. המלחמה הקרה משפיעה על הקמת מדינת ישראל 140 ......................... מבזק 141 .............................................................................. הקהילות היהודיות בארצות האסלאם מתפרקות 142 .................. התהליכים הפוליטיים משפיעים על היהודים 142 .................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר