עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 7 ..................................................................... יחידה 1 בניין הבית הלאומי 69-8 ............ ( 1945-1918 ) פתיחה וציר זמן 9-8 ............................................................... פרק א : בשלטון המנדט הבריטי 10 ......................... מנדט בריטי בארץ ישראל 10 ................................................... מעמד מדיני מסוג חדש לאזורים במזרח התיכון 10 ............................... בארץ ישראל מתחיל שלטון המנדט הבריטי 10 ..................................... מבזק 12 ............................................................................... תרומת השלטון המנדטורי לפיתוח ארץ ישראל 12 ....................... ממשלת בריטניה ממנה נציב עליון 12 ..................................................... מוקמת י ׁ ּות מדינית חדשה - פלשתינה ( א"י ) 13 .................................. הנציבים פועלים לפיתוח פלשתינה ( א"י ) 15 ........................................... מבזק 18 ............................................................................... לחזרה ולדיון 18 .................................................................... פרק ב : המערכת הפוליטית , הכלכלית והחברתית של היישוב 19 ......................................... המוסדות הלאומיים 19 ........................................................... ועד הצירים מגיע לארץ ישראל 19 ........................................................... היישוב מקים מוסדות נבחרים 19 ............................................................ ממשלת המנדט מכירה במוסדות הנבחרים של היישוב 21 ................... לתנועה הציונית מוסדות מייצגים בארץ ישראל 21 ............................... הסוכנות - מוסד מייצג של העם היהודי כולו 22 ................................... עליונּות מוסדות התנועה הציונית על מוסדות היישוב 22 ..................... מבזק 22 ............................................................................... מפלגות וארגונים ביישוב 24 ..................................................... האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל גדלה 24 .......................................... קשת רחבה של מפלגות , רשימות וארגונים 27 ........................................ גוש מפלגות הפועלים 27 ............................................................................ גוש מפלגות המרכז והימין 28 ................................................................... גוש המפלגות הדתיות 28 ........................................................................... הפועלים מקימים את "גדוד העבודה" 28 ............................................... ארגון על-מפלגתי מייצג את העובדים 29 ................................................ מתח אידאולוגי בין המחנות החברתיים ביישוב 30 ............................... ויכוח על דמות החברה בארץ ישראל 30 .................................................. מבזק 31 .............................................................................. חיי הכלכלה והחברה - צמיחה בצ ֵ ל משברים 32 ......................... ההתיישבות הכפרית מתבססת 32 ........................................................... היישוב העירוני והתעשייה צומחים 35 .................................................... משברים כלכליים פוגעים בצמיחה הכלכלית 37 ..................................... חיי התרבות ביישוב מתפתחים 38 ........................................................... מבזק 39 ............................................................................... לחזרה ולדיון 40 ..................................................................... פרק ג : התמודדות היישוב עם בעיית הביטחון 41 ... התגברות המתח בין יהודים לערבים בשנות ה20- ובשנות ה 41 .... 30- שלושה מוקדי כוח בארץ ישראל 41 ......................................................... הערבים מעלים תביעות לאומיות 41 ........................................................ מאורעות בראשית שנות ה20- ובסופן 43 ................................................ מרד ומאורעות באמצע שנות ה 44 ..................................................... 30- מבזק 46 ............................................................................... דרכי ההגנה של היישוב בשנות ה20- ובשנות ה 47 ............... 30- ארגון ה"הגנה" מוקם 47 ........................................................................... ארגון ה"הגנה" פועל ומתמודד עם קשיים 47 ......................................... הנהגת היישוב נוקטת מדיניות של הבלגה 48 ......................................... ארגון ה"הגנה" מחליט על "יציאה מן הגדר" 49 ..................................... היישוב פועל בשיתוף פעולה עם הבריטים 50 ......................................... הארגון הצבאי הלאומי מתנגד למדיניות ההבלגה 51 ............................. גדר הצפון - עוד נדּב ָ ך ביטחוני 52 ............................................................ יישובים חדשים מעצבים את גבולות ארץ ישראל 52 ............................. הוועד הלאומי מקים קרן למימון פעולות ה"הגנה" 53 .......................... בעיות הביטחון משפיעות על תפיסות פוליטיות 53 ................................ מבזק 55 ............................................................................... לחזרה ולדיון 56 ..................................................................... פרק ד : היערכות היישוב והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה 57 .............................. דילמה והכרעה 57 ................................................................. הנהגת היישוב נדרשת לעצב מדיניות 57 ................................................. החלטה על מדיניות גורמת למחלוקת 57 ................................................. מבזק 58 .............................................................................. שיתוף פעולה צבאי , מודיעיני וכלכלי בין היישוב לבין בריטניה 59 ... בריטניה דוחה הצעה להקמת יחידה יהודית לוחמת 59 ........................ יחידים מן היישוב מתגייסים לצבא הבריטי 59 ..................................... חטיבה יהודית לוחמת מוקמת בצבא הבריטי 59 ................................... שיתוף פעולה עם בריטניה בתחום המודיעין 60 ..................................... הפלמ"ח פועל בצד הבריטים 60 ............................................................... צנחנים מן היישוב נשלחים לפעילות מודיעין באירופה 62 .................... ארץ ישראל משמשת עורף כלכלי לצבא הבריטי 63 ............................... ההשתתפות במאמץ המלחמתי מחזקת את היישוב 63 ......................... מבזק 64 .............................................................................. מאבק היישוב בבריטניה 65 ..................................................... מעפילים מנסים להגיע לחופי הארץ 65 .................................................. יישובים חדשים מוקמים בארץ ישראל 66 .............................................. המאבק בבריטניה מתחדש 66 .................................................................. ארגון לח"י מבצע פעולות טרור 67 ........................................................... הסזֹון - מאבק פנימי קשה ביישוב 68 ..................................................... התנועה הציונית מגדירה את יעדיה ב 68 ..................................... 1942- מבזק 69 ............................................................................... לחזרה ולדיון 69 .....................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר