עמוד:10

Booklet Page 10 : A Typical Day 2 . Complete the following sentences using the information from Susan ' s schedule . a . On Mondays and Wednesdays , Susan b . Susan goes to every Tuesday . c . Every Thursday , Susan d . This Monday , Susan e . On Thursday evening , Susan f . Susan has on Fridays . g . On , Susan wants to study for her math test . 3 . Choose a typical school day and fill in your schedule . My Day

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר