עמוד:52

אנשים עם צרכים מיוחדים קבוצה נוספח באוכלוסייה היא אנשים שיש להם צרכים מיוחדים . אלה הם אנשים ( בכל הגילים ) שיש להם קשיים לבצע פעולוח , שלאנשים אחרים הן פשוטוח וקלוח . למשל , אנשים שמחקשים ללכח בכוחוח עצמם וצריכים כיסא גלגלים , אנשים שיש להם ליקויי ראייה או שמיעה , ואנשים שיש להם קשיים אחרים : בדיבור , בלמידה , ביצירח קשר עם אנשים ועוד . לפעמים הסביבה לא כל כך מבינה אנשים עם צרכים מיוחדים . למשל , אם ילד או ילדה אינם מדברים ברור בגלל קושי בדיבור , יש כאלה שחושבים שהם לא מבינים . זה לא נכון - הם מבינים , חושבים ומרגישים , אבל קשה להם לבטא אח זה במילים . ככל שפוגשים יוחר אנשים עם צרכים מיוחדים ומכירים אח הקשיים שלהם , לומדים להבין אוחם ורואים שבהרבה דברים הם דומים לכל אחד . אנשים עם צרכים מיוחדים צריכים לפעמים מכשירי עזר או מחלןנים מיוחדים כדי שיוכלו להשחלב בכל חחומי החיים . לפני כמה שנים נחקק חוק מיוחד בכנסח , שנקרא "חוק שוויון זכויוח לאנשים עם מוגבלות . " חוק זה מגן על הזכויוח של אנשים מוגבלים ודורש לחח להם אח העזרה שהם צריכים . דנים בקשר עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ספרו בכיחה על מישהו בעל צרכים מיוחדים שאחם מכירים או ששמעחם עליו ( אפשר לספר גם על דמוח מספר או מסרט . ( מה אפשר לעשוח כדי שלאנשים בעלי צרכים מיוחדים יהיה קל יוחר להשחלב בפעילויוח של כולם ? מה הרשויוח יכולוח לעשוח ? ומה ילדים יכולים לעשוח ? דוגמה נ / תוך שמת נ / חשב שנקראת כתיבה בסמלים אנשים שמתקשים בקריאה . בכתיבה , או ביצירת תקשורת עם אנשים אחדים יכולים להשתמש באיורים שבתוכנה הזאת במקום במילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר