מתוך:  > Animal Collage > Animal Care

עמוד:43

Helping Our Animals Pet Help is a program that organizes projects to help animals in cities around the world . 1 In pairs , discuss different projects that Pet Help could organize in cities and neighborhoods . 2 Read the letter from the Pet Help main office in New York and find out if Pet Help has any of the projects you suggested . Then complete the intoi nuition in the box on f r 'Wtf liH / S milTA 82 . Additional activities on

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר