מתוך:  > Animal Collage > Animal Intelligence

עמוד:38

the Dance 11 m / I m-of m 1— the ? Honey Bee ? ?»?!? ?? il ? 1 Answer on Look at the following pictures and find a caption for each picture . ? Bee doing dance ? Bee finding nectar ? Bee getting back to the hive ? Bees flying to get nectar First Listening You are going to hear about the dance of the honey bee . Listen and put the sentences in the correct order . # The bee does a dance . * The bee gets back to the hive . # The bee finds nectar near the hive . * The other bees fly to get the nectar .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר