מתוך:  > Animal Collage > Animal Intelligence

עמוד:34

The ~ ,-r , r ; Liehter r Side —• 1 Look at the two cartoons about animal intelligence . a Find three ways in which the two cartoons are similar . Compare with a partner . S > Is one cartoon more successful than the other ? Discuss with your partner . 2 With a partner , make up your own cartoon about animal intelligence . ( If you are not a good artist , write the caption . ) 3 Cartoonists use personification in animal cartoons . How does this help to make the cartoon successful ? Look at the cartoons that others in the class have made up to see if / how they used personification . Einstein ' s cat .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר