מתוך:  > Animal Collage > Animal Intelligence

עמוד:27

Closer Reading Answer on 70-71 . 1 The pictures below relate to the article . Choose a sentence or part of a sentence from the article and write a caption for each picture . caption n . a short explanation of a picture or photograph , usually next to or under the picture .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר