מתוך:  > Animal Collage > Table of Contents

עמוד:4

!?\ JJJJJJS 1 J AJbuuj 1 Look at the following pictures about animals . Find one or more pictures for each animal album . Then discuss your answers with a partner . 2 Think of words about animals that you can put in each animal album . In your notebook , write the name of the album and the words . 3 Look at the names of the sections on page 3 . Find the section name that matches an animal album . Explain your answer .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר