עמוד:11

מדינות אחרות , בעיקר בצד המּובס ָ , הפסידו שטחים . כאלה היו בולגריה והונגריה . בעקבות חוזה טריאנון ( 1920 ) הפסידה הונגריה אזורים חקלאיים פוריים , ושליש מתושביה - כ3- מיליון - נעשו מיעוט לאומי במדינות המקיפות את הונגריה : צ'כוסלובקיה , רומניה ויוגוסלביה . עניין זה עורר בהונגריה רגשות לאומניים , התנגדות להסדרים שלאחר המלחמה ודרישה להחזרת " השטחים הכבושים . " אווירה זו בוטאה בקריאה " הונגריה הקטנה איננה המולדת , הונגריה הגדולה היא גן עדן . " בקריאה זו נהגו ההונגרים לפתוח אירועים רשמיים כמו גם את הלימודים במוסדות החינוך . המדינות החדשות תכננו לבסס את משטרן על יסודות דמוקרטיים , הואיל ועצמאותן הותנתה בקיומו של ממשל דמוקרטי . אך היעדרה של מסורת ממשל דמוקרטי הקׁשה ָ מאוד על הנהגת משטר דמוקרטי במדינות אלו . רוב המדינות החדשות במזרח אירופה , למעט ֵ צ'כוסלובקיה , נעשו תוך זמן קצר דיקטטורות . המדינות החדשות לא היו מבוססות מבחינה כלכלית , והיו בהן פערים חברתיים וכלכליים עמוקים . מצד אחד היו בעלי אחוזות גדולים ובעלי הון , שהדמוקרטיה לא התאימה לאינטרסים שלהם , ומנגד - מעמד איכרים נחׁש ָ ל . בדרך כלל לא היה במדינות אלו מעמד בינוני מבוסס ובעל תודעה עצמית , שהיה מסוגל לתרום לביסוס הדמוקרטיה . מיעוטים לאומיים במדינות החדשות באירופה סרטוט הגבולות על פי הסכמי השלום בין המדינות השונות חשף את המציאות המורכבת : לא הייתה כל אפשרות לסרטט גבולות שיבטיחו מדינות חד-לאומיות . בכל מדינות הלאום החדשות במרכז אירופה ובמזרחה חיו מיעוטים לאומיים - קבוצות אתניות , שתרבותן ולשונן שונות מזו של רוב האוכלוסייה . מיעוטים לאומיים אלו חיו זה בצד זה וזה בתוך זה . כאלה היו למשל הגרמנים , האוקראינים והיהודים - בפולין . בעיה נוספת הייתה ביוגוסלביה , מדינה שהייתה מורכבת ממספר עמים ממוצא מפה : 1 מדינות אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה * אוסטרו-הונגריה - קיסרות שהתפרקה בסוף מלחמת העולם הראשונה . * רוסיה - רוסיה הצארית . . 1 מלחמת העולם הראשונה יצרה סדר מדיני חדש באירופה . כיצד הדבר מתבטא במפה ? . 2 המפה מבטאת את עקרון ההגדרה העצמית של העמים . כיצד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר