עמוד:8

פתח דבר החיים במחצית הראשונה של המאה ה20- נעו בין תקוות לאכזבות . התקוות נולדו עם חוזי השלום , שנחתמו לאחר מלחמת העולם הראשונה ועוררו ציפיות לעולם טוב יותר - עולם שיכיר בזכותן של כל האומות להגדרה עצמית , עולם שיחרות על דגלו את ההכרה כי כל בני האדם נולדים בני חורין ושווי זכויות , עולם שיכיר בזכויות הטבעיות של בני האדם - החירות , הקניין , הביטחון וההתנגדות לדיכוי . ואולם עד מהרה , כבר במהלכן של שנות העשרים של המאה ה20- התנפצו תקוות אלו על גלים סוערים של משברים פוליטיים , חברתיים וכלכליים . הדיכוי , העריצות , הלאומנות , הגזענות והאנטישמיות הלכו וקנו להם אחיזה בקרב מנהיגי מדינות ואזרחים . אך רבים העדיפו להתעלם מרעם התופים שבישר על סכנה מתקרבת , וביקשו מרגוע ונוחם באשליה ובהתעלמות . ספר זה - הדן בדרך אל מלחמת העולם השנייה , במלחמה ובשואה - ( 1945-1920 ) נפתח בשירו של דן פגיס " איר ֹ ּפ ָ ה , מאחר" ומסתיים בשירו של פרימו לוי " הזהּו אדם . " ? שני השירים ממחישים את המסלול שבו זרמו אירועי התקופה : מן התקווה והאשליה העולים משירו של דן פגיס : " ּכאן לעֹולם זה ֶרא יקֶרה ִ , " אל האכזבה וההתפכחות המרה שמביע פרימו לוי : " הְרהרּו ו ְ זכר ּ ּכי ּכל ז ֹ את אַרע ! " הסיפור ההיסטורי בספר מציג מנהיגים מול אזרחים , תליינים מול קורבנות , ומעלה שאלות נוקבות לגבי הרוע האנושי , האדישות וההתעלמות . כל אלו אינם רק בבחינת התייחסות לאירועי העבר , לאירועים שהתרחשו במחצית הראשונה של המאה ה , 20- אלא נועדים להציב תמרור אזהרה לפרט ולחברה בפתחה של המאה ה . 21- איר ֹ ּפה ָ , מאחר ּבּׁשמ ַ ים ּ פְרח ִ ים ּכ ּ נורֹות ּומ ִ ג ְ ּבעת ׁשל ַ ׁש . ס ִ לח ְ י ִ ל ִ י , מ ָ ה ה ַ ׁשנה ? ׁש ֹ ׁשים ותׁשע וח ֵ צ ִ י , ּבע ֶ ר ,ך עֹוד מ ְֻ ּדם מ ְֻ ּדם , א ֶ פׁשר ְ ל ִ ס ְ ּגר א ֶ ת ה ַָ רֹוֹו , נא ל ְ ה ַ ּכיר : זאת רֹוח ַ ה ַ ּים , ה ָ רֹוח ַ ה ַ ח ַ ּיה ׁשל ה ַ ּטּילת , ׁ ׁשבבה ל ְ ה ַ פ ְ ליא ִ , מ ְ ס ַ ח ְֶ רְר ׂשמ ְ ל ֹ ְר ּפעמ ֹ ון , טֹופ ַ ח ַ ת על ּפנ ֵ י ע ּ ֹונים מ ֻקּ א ָ גים : ט ַ נּגְר ! ט ַ נּגֹו ! וגן ַ ה ָ עיר מ ִ תנּגן ַ לׁש , א ֲ ני נ ֹ ׁשק י ֵ ְר , מ ָ אדאם ָ , י ֵ ִד ה ָ עִדינה ּכמְר ּכסית ָ ה ָ עְרר ה ַ ּלבנה ָ , ה ַ ּכל יבְרא על מ ְ ק ֹ ומְר ּבח ֲ לֹום , א ַ ל ֹוֹואג ֲ ִ י ּכל ּכְר , מ ָ אדאם ָ , ּכאן ל ְ עֹול ָ ם ז ֶ ה ֹלא י ְ ֹוה , א ַ ֹו ע ֹ ֹל ֹוְראי ִ , ּכאן ל ְ עֹולם ( ד' פגיס , כל השירים , עמ' ( 134

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר