עמוד:7

מעשי התקוממות במחנות ההשמדה 257 ................................................ מבזק 257 ............................................................................. יהודים לוחמים בצבאות בעלות הברית 258 ............................... יהודים משתלבים במגוון חילות ודרגות 258 .......................................... תרומת היהודים למאבק בגרמניה הנאצית 258 ..................................... מבזק 259 ............................................................................. לחזרה ולדיון 259 .................................................................. פרק טו : העולם , היהודים והיישוב בין אדישות להצלה 260 ........................................... ציר הזמן 260 ........................................................................ עמים ומדינות 260 ................................................................. בארצות הכיבוש - יחס האוכלוסייה לגורל היהודים מושפע מגורמים רבים 260 .................................................................................... מדינות מעטות מצילות יהודים 262 ........................................................ ידיעות על השמדת יהודים מגיעות לעולם החופשי 264 ........................ מדינות העולם החופשי נמנעות מהצלת יהודים 265 ............................. בעלות הברית נמנעות מלהפציץ את אושוויץ 266 .................................. מבזק 267 ............................................................................. ארגונים ויחידים 268 .............................................................. האפיפיור נמנע מגינוי רשמי של המדיניות הנאצית 268 ........................ מעטים מאנשי הכנסייה מסייעים ליהודים 269 ..................................... הצלב האדום והיהודים 270 ..................................................................... חסידי אומות העולם מסכנים את חייהם למען הצלת יהודים 270 ...... מבזק 272 ............................................................................. העולם היהודי וההצלה 273 ..................................................... יהודים מצילים יהודים 273 ..................................................................... יהודים בצרפת מתארגנים במחתרות 273 ............................................... יהודים בסלֹובקיה ַ מארגנים פעולות הצלה 274 ...................................... תכנית להצלת יהודי הונגריה 274 ............................................................ מבזק 275 ............................................................................. היישוב היהודי והתנועה הציונית בעת המלחמה 276 ................... ידיעות ראשונות על רצח יהודים 276 ...................................................... התנועה הציונית מגדירה יעדים - תכנית ּב ִ ילטמֹור 277 ......................... ניסיונות היישוב להצלת יהודים 277 ....................................................... האם מעט מדי ומאוחר מדי ? 280 ............................................................. מבזק 281 ............................................................................. לחזרה ולדיון 281 ................................................................... פרק טז : מפנה במלחמה וניצחון בעלות הברית ( יוני - 1942 ספטמבר 282 ................................ ) 1945 ציר הזמן 282 ................................................................... בעלות הברית גורמות למפנה בשלוש חזיתות 282 ....................... מפנה בחזית המזרח הרחוק 282 .............................................................. מפנה בקרבות בצפון אפריקה 282 ........................................................... מפנה בחזית הרוסית 284 .......................................................................... מבזק 284 ............................................................................. שחרור אירופה 285 ................................................................ בעלות הברית מתכננות את מהלכי המלחמה 285 .................................. המלחמה לשחרור אירופה נערכת בשלוש חזיתות 285 .......................... מבזק 287 ............................................................................. המדיניות כלפי היהודים בשלהי המלחמה 287 ............................ השמדת יהודי הונגריה 287 ....................................................................... הנאצים נסוגים ֹומפ ַ נים גטאות ומחנות השמדה 287 ............................. " צעדות המוות" של אסירי המחנות 288 ................................................. מבזק 289 ............................................................................. מהלכי הסיום של המלחמה 289 ............................................... בעלות הברית מתכננות את פני העולם שלאחר המלחמה 289 ............. כוחות בעלות הברית נפגשים בגרמניה 290 ............................................. חילופי מנהיגים ומתחים פוליטיים מלווים את סיום המלחמה 291 .... פצצת האטום מכריעה את המלחמה במזרח הרחוק 292 ...................... מניעים צבאיים ופוליטיים להטלת פצצות האטום 294 ......................... מבזק 295 ............................................................................. העולם לאחר המלחמה 295 ..................................................... גרמניה המובסת 295 ................................................................................. המדינות המנצחות 296 ............................................................................. ארגון בינלאומי לשמירת הביטחון העולמי 297 ...................................... מבזק 298 ............................................................................. לחזרה ולדיון 299 ................................................................... פרק יז : הניצולים היהודים 300 ................................ ציר הזמן 300 ........................................................................ שארית הֹו ְ לטה 300 ................................................................................... חיילים וניצולים במפגש ראשון 300 ........................................................ הניצולים מכּונים "שארית הֹו ְ לטה" 301 ................................................. הניצולים מחפשים את יקיריהם 302 ....................................................... פוגרום ביהודים בעיר קיילצה ֶ 302 .......................................................... " הבריחה" - הגירה בלתי לגאלית אך מאורגנת 302 .............................. מבזק 303 ............................................................................. מחנות העק ֲ ּ ִרים 304 .............................................................. מחנות הריכוז הופכים למחנות עקורים 304 .......................................... חיי הניצולים במחנות העקורים 304 ....................................................... שאלת העקורים היהודים עולה לדיון פוליטי בינלאומי 305 ................. חיילי הבריגדה ונציגי היישוב פועלים בקרב הניצולים 307 ................... מבזק 309 ............................................................................. לחזרה ולדיון 309 ................................................................... הזהּו אדם , ? פרימו לוי 310 ...................................................... מפתח ( שמות , מושגים ונושאים ) 311 ........................................ מקורות וזכויות 319 ...............................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר