עמוד:6

הצלחות לגרמניה גם בדרום מרכז אירופה 184 ...................................... גרמניה מתחילה להשליט באירופה את מדיניות "הסדר החדש" 186 ... מבזק 187 ............................................................................. לחזרה ולדיון 188 ................................................................... פרק יא : המדיניות הנאצית כלפי היהודים ( ספטמבר - 1939 יוני 189 ................................. ) 1941 ציר הזמן 189 ........................................................................ מדיניות ריכוז היהודים ובידודם 189 ......................................... רוב יהודי פולין עוברים לשלטון גרמני 189 ............................................. פקודת הייד ִ ְךְך - צעדים ראשונים בהתוויית מדיניות 189 ................... חיי יהודי פולין מתמוטטים 191 .............................................................. הנאצים מתכננים תכניות לריכוז היהודים 192 ...................................... מבזק 192 ............................................................................. חיי היהודים בגטאות 193 ....................................................... הנאצים מרכזים את היהודים בגטאות 193 ........................................... הנהגה בחסות הגרמנים מוקמת בגטאות 194 ........................................ היודנרט יוזם פעולות למען צורכי הציבור היהודי 197 .......................... מאבק ההישרדות היומיומי של יהודי הגטו 200 .................................... במערב אירופה - היהודים מבּודדים ומנושלים 205 .............................. מבזק 208 ............................................................................. לחזרה ולדיון 209 ................................................................... פרק יב : ממלחמה באירופה למלחמה עולמית והתחלת רצח היהודים 210 ...................................... ציר הזמן 210 ........................................................................ גרמניה פולשת לברית המועצות 210 ......................................... הסכם ִריּב ֶ נטר ֹ ו ּ פ מֹ וֹוֹוֹוב מופר 210 ........................................................ פקודת הקומיסרים מבטאת מגמה של השמדה 211 ............................... ברית המועצות מתמודדת עם הפלישה 212 ............................................. הצבא האדום עובר מנסיגה להתקפה 213 ............................................... מבזק 213 ............................................................................. רצח היהודים בברית המועצות 214 ........................................... הגרמנים מתחילים ברצח המֹוני של היהודים 214 .................................. שיקולים לרצח היהודים בברית המועצות 216 ....................................... מבזק 218 ............................................................................. המלחמה מתפתחת למלחמה עולמית 218 .................................. ארצות הברית מצטרפת למלחמה 218 ..................................................... ניצחונות בזק ליפן במזרח אסיה 219 ....................................................... מבזק 221 ............................................................................. לחזרה ולדיון 221 ................................................................... פרק יג : הפתרון הסופי 222 ...................................... ציר הזמן 222 ........................................................................ " הפתרון הסופי" - הרצח השיטתי של העם היהודי 222 .............. בהנהגה הנאצית מתגבשת החלטה לרצח העם היהודי 222 ................... מחנה השמדה - שלב נוסף ברצח היהודים 223 ...................................... פקידים גרמנים בכירים מנהלים את פעולות ההשמדה 223 .................. " מכונת רצח" משומנת פועלת במחנות השמדה 226 ............................... יהודים מכל רחבי אירופה מגורשים למחנות השמדה 229 .................... שיטת הפעולה של מנגנון ההשמדה 230 .................................................. גטו טרזינשטט מנוצל להסוואת ההשמדה 231 ....................................... ראשי היודנרט מתמודדים עם מדיניות הגירוש 233 ............................... " הפתרון הסופי" בהערכת המחקר ההיסטורי 234 .................................. מבזק 236 ............................................................................. בקהילות היהודים בצפון אפריקה 237 ....................................... היהודים בתוניסיה תומכים במלחמתה של צרפת בגרמניה הנאצית 237 .. מעמדם של היהודים משתנה בשלטון ממשלת וישי 237 ......................... גזרות על היהודים בתוניסיה לאחר הכיבוש הגרמני-איטלקי 237 ........ גורל יהודי תוניסיה - שואה 239 ............................................................ !? גם יהודי לּוב מושפעים ממהלכי המלחמה 240 ....................................... מבזק 241 ............................................................................. גרמניה הנאצית והצוענים 242 .................................................. הצוענים מורחקים מן החברה בגרמניה 242 ............................................ הנאצים משמידים את הצוענים באירופה 243 ........................................ מבזק 244 ............................................................................. לחזרה ולדיון 244 ................................................................... יחידה 4 מרד , הצלה ושחרור 309-245 ..................... פתיחה 245 ........................................................................... פרק יד : המאבק המזוין של היהודים 246 .............. ציר הזמן 246 ........................................................................ המאבק המזוין בגטאות 246 .................................................... היהודים בגטאות מקימים מחתרות 246 ................................................. מנהיגי תנועות הנוער עומדים בראש המחתרות 247 ............................. ארגוני המחתרת מתמודדים עם קשיים ולבטים 248 ............................ היהודים בגטו ורשה מורדים 250 ............................................................ ניסיונות נוספים למרד בגטו ביאליסטוק ובגטו וילנה 252 ................... מבזק 253 ............................................................................. מאבק הפרטיזנים ביערות 254 ................................................. מאבק מזוין בשורות הפרטיזנים 254 ....................................................... מחנות משפחה מאפיינים את המאבק של הפרטיזנים היהודים 255 ... מבזק 256 ............................................................................. מאבק במחנות ההשמדה 257 ...................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר