עמוד:5

מתבסס עיצוב החברה ברוח האידאולוגיה הנאצית 129 ........................ פולחן המנהיג מתבסס בחיי היום-יום בגרמניה הנאצית 131 ............... מבזק 132 .............................................................................. משטר הטרור 133 ................................................................... אזרחי גרמניה הנאצית חיים באווירת טרור 133 ..................................... הנאצים רודפים עוד קבוצות בגרמניה 134 .............................................. מחנות הריכוז משמשים כלי בידי שלטון הטרור 135 ............................. הנאצים עוסקים ב"השבחת הגזע" 135 .................................................... מבזק 137 .............................................................................. לחזרה ולדיון 137 .................................................................... פרק ח : מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית 138 ....... ציר הזמן : 1937-1933 138 ......................................................................... בין פריחה לנסיגה במדיניות השלום והביטחון באירופה 138 ......................................................................... בשנות העשרים מתחזקת באירופה השאיפה לשלום 138 ....................... בשנות השלושים הולכים ומעמיקים הבקיעים באווירת השלום 138 ... גרמניה מפ ֵ ָרה את חוזה ורסאי 139 ........................................................... היטלר מכונן מערכת בריתות חדשה 140 .................................................. גרמניה מתערבת במלחמת האזרחים בספרד 141 .................................... מבזק 144 .............................................................................. : 1939-1937 ההקצנה במדיניות החוץ של גרמניה 145 .................. היטלר מצהיר על התקרבות מלחמה 145 ................................................. היטלר מספח את אוסטריה 145 ................................................................ היטלר דורש את חבל הסּודטים מצ'כוסלובקיה 146 .............................. היטלר פולש לצ'כוסלובקיה 147 ............................................................... היטלר מאיים על פולין 148 ....................................................................... ברית מפתיעה בין אויבים : הסכם ִריּבנטר ֶ ֹ ופ-מ ֹ וֹוֹוֹוב 149 .................... מבזק 150 .............................................................................. שיקולי המדיניות במדינות המערב ובגרמניה הנאצית 151 ............ מה הוביל למדיניות הפייסנית של המערב ? 151 ...................................... כיצד הצליח היטלר להגשים את מטרות מדיניות החוץ שלו ? 152 ....... מבזק 152 .............................................................................. לחזרה ולדיון 153 ................................................................... פרק ט : יהודים בגרמניה הנאצית 154 ..................... ציר הזמן 154 ....................................................................... תמונת מצב : היהודים בגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון 154 ..... מאפייני הקהילה היהודית בגרמניה 154 ................................................. יהודי גרמניה מגדירים את זהותם 155 .................................................... שינויים חלים במעמד היהודים בהשפעת השלטון הנאצי 156 .............. מבזק 156 ............................................................................. : 1934-1933 צעדים ראשונים 157 ............................................. חרם על בתי עסק בבעלות יהודית 157 .................................................... חוקים ותקנות דוחקים את היהודים מן השירות הציבורי 158 ............ ׂשְ ֵרפת ַ ספרים - מאבק אלים בתרבות 159 .............................................. מבזק 160 ............................................................................. : 1935 חקיקה גזענית ברוח האידאולוגיה הנאצית 160 .................. חוקי הגזע נעשים חוקי המדינה 160 ........................................................ אולימפיאדת ברלין : 1936 רגיעה זמנית במדיניות הגזענית 162 ............ מבזק 162 ............................................................................. : 1939-1937 הקצנה ברדיפת היהודים 163 ................................. מחריפה מדיניות בידודם החברתי והכלכלי של היהודים 163 .............. מצב הפליטים היהודים מחריף 164 ......................................................... גרמניה מגרשת יהודים פולנים 165 .......................................................... " ליל הבדולח" - פוגרום ביהודי גרמניה 165 ........................................... מבזק 168 ............................................................................. יהודי גרמניה בימי המשבר 168 ................................................ לבטים בקרב יהודי גרמניה : חששות , התמודדות והגירה 168 ............... יהודי גרמניה מקימים ארגון מייצג 170 .................................................. בגרמניה גוברת ההתעניינות בתנועה הציונית 172 .................................. יהודים מגרמניה מחפשים מקלט 172 ...................................................... מבזק 173 ............................................................................. תגובות למצוקת יהודי גרמניה 174 .......................................... מדינות העולם מגלות אדישות 174 .......................................................... העולם היהודי מוחה על המדיניות האנטי-יהודית 174 ......................... הנהגת היישוב מול מצוקת יהודי גרמניה 175 ......................................... מבזק 175 ............................................................................. לחזרה ולדיון 176 ................................................................... יחידה 3 מלחמה ושואה : הדרך אל הפתרון הסופי 244-177 ............................................. פתיחה 177 ........................................................................... פרק י : ראשית המלחמה באירופה ( ספטמבר - 1939 יוני 178 ................................. ) 1941 ציר הזמן 178 ........................................................................ גרמניה יוזמת מלחמה באירופה 178 .......................................... פולין נכבשת ב"מלחמת ּבזק ָ 178 ............................................................ " ברית המועצות מצטרפת למלחמה 179 .................................................... מבזק 180 ............................................................................. המלחמה מתפשטת לחזיתות נוספות באירופה 180 ..................... הצלחות מהירות לגרמניה במערב אירופה 180 ....................................... ממשלת צרפת משתפת פעולה עם גרמניה הנאצית 181 ........................ בריטניה מנהלת את "קרב היחיד" נגד גרמניה 183 ................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר