עמוד:4

יהודים מעטים מצטרפים לתנועה הציונית 61 ........................................ הפעילות הציונית מלווה בקשיים 62 ....................................................... יהודים מתנגדים לציונות 65 .................................................................... יהודים ממדינות אגן הים התיכון עולים לארץ ישראל 66 .................... מבזק 67 ............................................................................... הסכסוך בארץ ישראל והשפעתו על היהודים באגן הים התיכון 68 .. שאלת ארץ ישראל בשנות העשרים 68 .................................................... שאלת ארץ ישראל והיהודים במדינות אגן הים התיכון בשנות השלושים 68 ............................................................................................... מבזק 70 ............................................................................... שינוי ביחס החברה המוסלמית והמיעוט הקולוניאלי אל היהודים 70 הלאומיות הערבית והיחסים בין יהודים לערבים 70 ............................. התעמולה הנאצית משפיעה על מדינות אגן הים התיכון 71 ................. מבזק 73 ............................................................................... לחזרה ולדיון 74 ..................................................................... יחידה 2 התבססות הנאציזם בגרמניה 176-75 ..................................... ) 1939-1933 ( פתיחה 75 ............................................................................ פרק ד : משטרים טוטליטריים באירופה ( מבוא ) 76 .. ציר הזמן 76 ......................................................................... כמה מאפיינים בולטים למשטרים טוטליטריים 76 ..................... מבזק 77 .............................................................................. משטר טוטליטרי בברית המועצות 78 ....................................... גילויי הטוטליטריזם בשלטון סטלין 78 .................................................. מבזק 82 .............................................................................. משטר טוטליטרי באיטליה 83 ................................................. איטליה מתמודדת עם קשיים מבית 83 ................................................. גילויי הטוטליטריזם באיטליה הפשיסטית 83 ...................................... מבזק 87 .............................................................................. מדוע התפתחו משטרים טוטליטריים במאה ה 88 .............. ? 20- המשטרים הטוטליטריים באירופה מבטאים חידוש 88 ....................... מבזק 89 .............................................................................. לחזרה ולדיון 90 ................................................................... פרק ה : האידאולוגיה הנאצית 91 ............................. ציר הזמן 91 ......................................................................... מנהיג ומפלגה 91 ................................................................. אדולף היטלר - מעצ ַ ֵ ב האידאולוגיה הנאצית 91 .................................. היטלר מנהיג את המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית 92 ....................... מבזק 94 .............................................................................. עיקרי האידאולוגיה הנאצית 95 .............................................. הנאציזם מקדש את הלאומנות , הגזענות והאנטישמיות 95 .................. רעיון מְרחב המחיה ומשמעותו 98 .......................................................... האידאולוגיה הנאצית מבוססת על זרמים תרבותיים וחברתיים שקדמו להיטלר 99 ................................................................................... תפיסת המנהיגות - ה"פיהרר ּפְ ִרינצ ִ יּפ" 100 ............................................ מבזק 101 .............................................................................. לחזרה ולדיון 101 .................................................................... פרק ו : עליית הנאצים לשלטון בגרמניה 102 ......... ציר הזמן 102 ......................................................................... גרמניה : מקיסרות - לרפובליקה דמוקרטית 102 ......................... הממשלה החדשה של גרמניה המובסת חותמת על כניעה 102 .............. ממשלת הרפובליקה נאלצת להסכים לחוזה ו ֶ ְרסאי 102 ........................ חוגי הימין תוקפים את ממשלת הרפובליקה 103 ................................... חוקה חדשה לרפובליקה 104 .................................................................... משברים פוליטיים מחלישים את רפובליקת ויימאר 104 ....................... משבר כלכלי בראשית שנות העשרים מחליש את הרפובליקה 106 ....... ממשלה חדשה מובילה להתאוששות כלכלית 107 .................................. ההתאוששות הכלכלית של גרמניה מושפעת גם משינוי במעמדה המדיני 107 .................................................................................................. המשבר הכלכלי העולמי מחליש גם את רפובליקת ויימאר 108 ............ פריחת התרבות ברפובליקת ויימאר 108 ................................................. רפובליקת ויימאר סוללת את הדרך לעליית הנאציזם 109 .................... מבזק 110 .............................................................................. גרמניה : מרפובליקה דמוקרטית לדיקטטורה נאצית 111 ............... ְ ממשלת הקאנצלר מילר נופלת 111 .......................................................... הקאנצלר ברינינג מקים ממשלת מיעוט 111 ........................................... הקאנצלר ברינינג מודח מתפקידו 112 ..................................................... המערכת הפוליטית בגרמניה מסייעת לעליית הנאצים לשלטון 114 ..... היטלר שולט באמצעות צווי חירום 116 ................................................... המהפכה הנאצית היא מהפכה חוקית ולאומית 117 ............................... היטלר פועל לשיקום כלכלת גרמניה 118 ................................................. היטלר מגיע להסכם עם הכנסיות בגרמניה 119 ....................................... מבזק 120 .............................................................................. לחזרה ולדיון 122 ................................................................... פרק ז : תעמולה , חינוך וטרור בגרמניה הנאצית 123 . ציר הזמן 123 ......................................................................... תעמולה בשירות האידאולוגיה והשלטון 123 ............................... אספות משמשות כלי לגיוס ההמונים 123 ............................................... תקשורת ההמונים משמשת להפצת תעמולה 125 ................................... האמנות , המוזיקה והאדריכלות משרתים את הנאציזם 127 .................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר