עמוד:13

המלכים האבסולוטיים . ואולם תוך זמן קצר הפכה התמיכה בנפוליאון להתנגדות עזה לכיבוש הצרפתי . למרות העקרונות המוצהרים של המהפכה הצרפתית , שבשמם שלט נפוליאון , הוא לא איפשר שלטון עצמי ובחירות חופשיות באזורים שכבש ולא התחשב באופי הלאומי או בתרבות של העמים ששלט בהם . על רקע זה החלו להתגבש במדינות החסות שבשליטת נפוליאון - תנועות לאומיות , והדרישות של העמים לחירות ולעצמאות הלכו וגברו . עמים אלה דרשו להיות שותפים לשלטון במדינותיהם , וכן ביקשו להתאגד על מנת להשיג זכויות יסוד , כמו - חופש דיבור והבעת דעה . ביטוי לכך היו המרידות שפרצו בגרמניה , בפולין , בבלגיה , ביוון ובספרד . עיינו במפה , במקרא ובשם המפה - וענו : . 1 זהו את המדינות שהשתייכו לקיסרות נפוליאון וציינו את שמותיהן . . 2 זהו את המדינות שהיו מדינות יריבות לקיסרות נפוליאון וציינו את שמותיהן . . 3 אילו מסקנות אפשר להסיק מן המפה על מצבה המדיני של אירופה בראשית המאה ה ? 19– תנועה לאומית תנועה המבטאת נאמנות ללאום ( nation ) ומבקשת להביאו לעצמאות מדינית ולריבונות . התנועה הלאומית מתבססת על יסודות משותפים של בני אותו עם : זיכרונות היסטוריים , שפה טריטוריה , תרבות . מפה : 1 קיסרות נפוליאון בשיאה , 1812

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר