עמוד:11

פרק א ראשית הליברליזם והלאומיות באירופה מאבק על עיצוב פני אירופה המהפכה הצרפתית מחוללת שינויים המהפכה הצרפתית ( 1789 ) קבעה שני עקרונות מרכזיים שערערו על הסדר הפוליטי והחברתי שהיה קיים עד אז באירופה . עיקרון אחד קבע כי המדינה היא ארגון ריבוני ועצמאי , ואינה כפופה לרשות דתית , כלומר - המדינה אינה כפופה עוד לכנסייה , והמלך אינו שולט "בחסדי האל . " עיקרון שני קבע כי אמנה מוסכמת בין השלטון לבין האזרחים היא הבסיס למבנה החברתי . האמנה , מעין חוזה בין השלטון לעם , התבססה על התפיסה שלפיה מעמדם של בני אדם בחברה אינו קשור למעמד החברתי שבו נולדו . לכל אדם יש אפשרות לניידות חברתית : אדם נולד במעמד מסוים , ועל פי כישרונותיו ומעשיו הוא יכול לעבור למעמד אחר . " הצהרת זכויות האדם והאזרח , " שפורסמה בצרפת כמה שבועות לאחר תחילת האירועים המהפכניים ( אוגוסט , ( 1789 הפכה ל"אני מאמין" של העולם הדמוקרטי . ההצהרה מבוססת על עקרונות השאובים מתורותיהם של הוגי דעות מתקופת ההשכלה . נקבע בה כי כל בני האדם נולדו שווים וחופשיים וכי הזכויות הטבעיות של כל בני האדם - הזכות לחיים , הזכות לחירות והזכות לקניין - אינן ניתנות לביטול . ההצהרה פירטה את הזכויות הנובעות מן הזכויות הטבעיות : שוויון לפני החוק , חופש דת , חופש ביטוי , והגנה על החיים ועל הרכוש . תקופת ההשכלה תקופה שהחלה באירופה במאה ה . 18– קבוצה גדולה של הוגי דעות העניקו לה את שמה "תקופת ההשכלה . " הוגי הדעות קראו לאנשים לא להיכנע לסמכות דתית או שלטונית , אלא לשפוט כל עניין על פי השכל והתבונה . את סיסמת ההשכלה טבע הפילוסוף הגרמני עמנואל קנט : "העז לדעת ! אזור אומץ להשתמש בשכלך " ! המשכילים ראו עצמם נאורים יותר מקודמיהם , ולכן יש המכנים את התקופה " עידן הנאורות . " מסמך : 1 הצהרת זכויות האדם והאזרח , 26 באוגוסט 1789 ( קטעים ) א . כל בני האדם נולדים ונשארים בני חורין ושווי זכויות ; ההבדלים החברתיים אינם יכולים להיות מיוסדים אלא על טובת הכלל בלבד . ב . מטרתה של כל התאגדות פוליטית היא השמירה על זכויותיו הטבעיות והבלתי מתבטלות של האדם . זכויות אלה הן : החופש , הקניין , הביטחון וההתנגדות לדיכוי . ג . מקורה של כל ריבונות הוא לפי מהותו באומה : שום גוף [ חברתי ] ושום יחיד אינם יכולים להשתמש בסמכות שלטונית שאינה נובעת במפורש ממנה ( מן האומה . ( ד . חופש , פירושו - יכולתו של כל אדם לעשות כל דבר שאינו מזיק לזולת . [ ... ] [ ... ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר