עמוד:6

העולם המודרני הוא עולם המתאפיין בתהליך חילון ובעירעור מעמדה של הדת כבר בסוף המאה ה18– בישרה המהפכה הצרפתית את קץ "המשטר הישן" שהיה מבוסס על שלטון המלך "בחסדי האל" משטר שבו הייתה לכנסייה הנוצרית עוצמה כלכלית ורוחנית עירעור מעמדה של הדת התעצם עם הקמתה של מערכת חינוך ציבורית שאינה קשורה לכנסייה בד בבד עם תהליכים אלה הלך והעמיק תהליך הדמוקרטיה במדינות אירופה : זכות הבחירה לגברים התרחבה , והנשים הן פתחו במאבק על זכויותיהן הפוליטיות ואף זכו להישגים אולם הולדתו של העולם המודרני השאירה לדורות הבאים מורשת מורכבת לצד הישגי המדע והטכנולוגיה והשיפור ברמת החיים ובאיכות החיים , ולצד הרחבת המוסדות הדמוקרטיים והשאיפה לעתיד שוויוני יותר , הונחו בהדרגה גם היסודות לתפיסת עולם שהדגישה את השנאה לאחר ולשונה זו הייתה תחילתה של הגזענות שצמחה בשלהי המאה ה19– הספר מתמקד בעיקר באירופה גם הדיון באזורים אחרים של העולם במזרח התיכון , באסיה ובאפריקה מובא בהקשר של ההיסטוריה האירופית תוך כדי כך נבחנים סיפורים מן ההיסטוריה האנושית הפוליטית , החברתית , זו של חיי היומיום ציר מרכזי נוסף בספר הוא ההיסטוריה של עם ישראל ושל ארץ ישראל במאה ה19– הוא מסרטט את התהליכים המורכבים שעבר העם היהודי בעיקר באירופה בראשית העידן המודרני : מצד אחד המאבק לשוויון אזרחי , ששימש כרטיס כניסה לחברה המודרנית אך גם איים על מאפייניו הייחודיים , ומצד אחר גלי האנטישמיות המודרנית ששטפו את אירופה תהליכים אלה לוו במאבקים בעולם היהודי מאבקים על מאפייני הזהות היהודית בעידן המודרני בעידן זה צמחה הלאומיות היהודית ופילסה לעצמה דרך , תוך ניסיון לשוב למולדת ההיסטורית , לעצב אידיאולוגיה ודפוסי חיים ולאחד את חלקי העם הפזור לכדי אומה מלוכדת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר