עמוד:2

הספר פותח בידי צוות ההיסטוריה של היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד"ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ראש צוות היסטוריה , פיתוח וכתיבה : קציעה אביאלי–טביביאן יועצים מדעיים : ד"ר רפי ואגו - החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב ד"ר אביבה חלמיש - המחלקה להיסטוריה , האוניברסיטה הפתוחה ; המכללה האקדמית נתניה ד"ר מירי שפר - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה , אוניברסיטת תל אביב עורכת : עריכה לשונית : תחקירנות , כתיבת נושא חתך ומפתוח : עריכת המפתח : תחקיר תמונות : כרטוגרפיה : שושי מירן אלפא אלשיך , נירית נחום–לוי ירון ונסובר נורית וייס רחל לאופר סופר מיפוי עיצוב גרפי ועטיפה : ייעוץ גרפי : אסתר עזריה יעל רימון טיפול בזכויות יוצרים : הפקה : הבאה לדפוס : טקסטים - נועה נתנאל ; תמונות - רחל לאופר בלהה שמיר גדי נחמיאס תודות • לרוני שטיין–אמיר - על הייעוץ לסדנה "ילדים במהפכה התעשייתית - בראי הספרות" ועל תרגום השירים . • לארכיון הציוני המרכזי - על החומרים לאתר האינטרנט "מסע בעקבות הרצל בארץ ישראל , " 1898 ולד"ר אביגיל אורן - על פיתוח הסדנה הווירטואלית הקשורה באתר . • לד"ר אסתי ריין - על הקריאה וההערות . תודה גם לרוני מירון , ליעקב פסח , לקרן מונסליזה ולמחלקת הקלדנות במטח - על שיתוף הפעולה בשלבים השונים של הפיתוח וההפקה . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . ( כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . ( תשס"ג , . 2003 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר