עמוד:3

תוכן העניינים ^ תחילת מסע 4 : 1 rim ? 4 הסביבה המדברית 9 פרק ראשון : על המדבריות בעולם 10 מהו מדבר ? 12 דרום הארץ , אזור מדברי בישראל 20 פרק שני : אקלים הנגב 22 א . מאפייני האקלים 24 ב . האקלים והאדם 33 עוצרים בשטח : אילת - אקלים 42 פרק שלישי : נופים בנגב 44 א . יחידות הנוף וצורות הנוף 46 ב . הקרקעות 58 ג . המחצבים 64 עוצרים בשטח : מכתש רמון 72 פרק רביעי : מים וחיים 74 א . מקורות המים הטבעיים בנגב 76 ב . דרכי ההתמודדות עם המחסור במים 79 עוצרים בשטח : עבדת - ללמוד מן העבר 87 4 יחידה : 2 להקים בית בנגב 91 פרק ראשון : האוכלוסייה והיישובים 92 א . מבוא - מאפיינים כלליים 94 ב . היישובים הכפריים 97 ג . היישובים העירוניים 109 עוצרים בשטח : בצריף של בן גוריון 128 ד . יישובי הבדואים 30 ו עוצרים בשטח : פריאל אבו-נאדי 140 פרק שני : חיזוק ההתיישבות במרחב הדרומי 142 א . בנגב , הרחק מאזורי הגלעין של המדינה 144 ב . מבט לעתיד 148 עוצרים בשטח : מבט לתכנון העתיד 152 : 3 nTir 4 פיתוח הנגב - אתגר מתמשך 155 פרק ראשון : החקלאות - להפוך צהוב לירוק 156 א . במבט-על 158 ב . גידולים בולטים בנגב 164 ג . עם הפנים לעתיד 168 עוצרים בשטח : בחוות הבשור 170 פרק שני : התעשייה - לקראת נגב עתיר מדע וידע ? 72 ו א . במבט-על 174 ב . ענפי התעשייה העיקריים בנגב 177 ג . עם הפנים לעתיד 181 עוצרים בשטח : בחממה הטכנולוגית 182 פרק שלישי : התיירות - לטייל , לבלות ולנפוש בנגב 184 א . במבט-על 186 ב . מוקדי תיירות חשובים בנגב 190 ג . עם הפנים לעתיד 196 עוצרים בשטח : בפארק תמנע 198 פרק רביעי : איכות הסביבה - לשמור על מה שיש 200 .... א . ריק , אבל מלא 202 ב . הנגב - החצר האחורית של מדינת ישראל ? 208 ג . לפתח , וגם לשמור על הטבע והנוף 210 rs סוף מסע 215 נספחים 216

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר