עמוד:2

הספר פותח במסגרת צוות הגיאוגרפיה ביחידה להוראה מותאמת במטח ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד " ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ניהול הפרוייקט , פיתוח וכתיבה : אופירה גל העורכת : נירית לוי השתתפה בפיתוח ובתחקירים : רונית יונת היועץ המדעי : פרופ ' שאול קרקובר ייעוץ מדעי לנושא הנוף ולנושא המים : פרופ ' עקיבא פלכסר ייעוץ מדעי לנושא האקלים : ד " ר יואב יאיר ייעוץ מדעי לנושא איכות הסביבה : ד " ר איתן בר עיצוב ואיור : סטודיו זמיר , חיפה קרטוגרפיה : תמר סופר צילומים : דובי טל , מוני הרמתי - אלבטרוס צלמים נוספים - פירוט בסוף הספר סיוע בכתיבה וייעוץ דידקטי : צביה פיין סיוע בעריכה הלשונית : דגנית דיצ ' ק הכנת מפתח שמות : נורית ויס , שרקה רגב תחקיר תמונות : רחל לאופר , אופירה גל טיפול בזכויות יוצרים : נועה נתנאל הפקה : בלהה שמיר הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות : 4 לצוות הגיאוגרפיה של מטח : לצביה פיין ולאסתר רפ - על ההדרכה והייעוץ המקצועי . לנחמה גלינקא , לאילה מזרחי , לשרקה רגב , למאירה שגב ולאיריס שילוני-צביאלי - על הקריאה וההערות ועל הסיוע לאורך כל הדרך . < לד"ר לביאה אפלבום , לפרופ ' משה ברור , לד " ר עודד פוצ ' טר , לד " ר לאה צחור , לד " ר אמנון קרטין , לפרופ ' משה שחק - על הייעוץ בשאלות מדעיות שונות . ^ לפריאל אבו-נאדי , לנעה אבני , לשמאי אסיף , לבני בורא , לחנוך בר-נוב , לדבי גולן , לגבי גולן , לציפורה גת , למשפחת דיאמנט , לצור דת , ליאיר הראל , לצבי טל-יוסף , למיכאל לביא ( לבקו , ( לאלי מתן , למירי פלמ '' ח , ליהודית צ ' רנה , לנחום קול , לדינה רצ ' בסקי , לבינת שוורץ , לשוקי שוחט , לאביב שחק , לבני שלמון - על שיתוף הפעולה ומתן המידע בנושאים שונים . 4 לדבורה גרודה , לאורה חברוני , לחיה יצחקי , לרוני מירון , לברכה מנצור ולסבינה שוורץ - על הסיוע האדיב בשלבים שונים של הכנת הספר . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © הזכויות על החומרים שנלקחו ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר © תש " ס , . 2000 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר