עמוד:144

אני חקלאי ויש לי מטע תפוחים. בקטיף התפוחים עובדים אצלי שני נערים - טל ואור. סיכמתי אתם שאשלם להם בתפוחים. קבענו שטל יעבוד 3 ימים בכל שבוע ואור יעבוד יומיים בכל שבוע. א.בשבוע הראשון קצת התבטלו אור וטל, ולכן החלטתי שהשכר של שניהם יחד יהיה 5 תפוחים. הציעו לי איך לחלק ביניהם את התפוחים באופן הוגן: •כמה תפוחים יקבל טל • כמה תפוחים יקבל אור ב .בשבוע השני עבדו אור וטל במרץ, ולכן החלטתי שהפעם יהיה שכרם הכולל 15 תפוחים. הציעו לי איך לחלק ביניהם את התפוחים באופן הוגן: •כמה תפוחים יקבל טל • כמה תפוחים יקבל אור ג.בשבוע השלישי עבדו אור וטל בחריצות רבה ונתתי להם 35 תפוחים בסך הכול. הציעו לי איך לחלק הפעם ביניהם את התפוחים באופן הוגן: •כמה תפוחים יקבל טל • כמה תפוחים יקבל אור אתגרד.בשבוע הרביעי היה שכרו של טל 60 תפוחים. מה היה שכרו של אור באותו שבוע אתגרה. בשבוע החמישי היה שכרו של אור 60 תפוחים. מה היה שכרו של טל באותו שבוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר